Add a Timestamp


Local
UTC

E-mail

asdfasdf

VÒNG LOẠI MIỀN BẮC - TPDC

Embed these Brackets

RO32
Best of 3
23/01/2021 / 18:00

2868218 Hải PhòngHải Phòng 1

2868223 FreeWinFreeWin 0

2868198 Lai ChâuLai Châu 0

2868215 Quảng ninhQuảng ninh 2

2868207 Thái NguyênThái Nguyên 2

2868209 Vĩnh PhúcVĩnh Phúc 1

2868202 Sơn LaSơn La 0

2868212 cao bằngcao bằng 2

2868216 Tuyên QuangTuyên Quang 1

2868224 FreeWinFreeWin 0

2868221 Bắc NinhBắc Ninh 2

2868222 Hải DươngHải Dương 0

2868204 Nam ĐịnhNam Định 1

2868225 FreeWinFreeWin 0

2868213 Yên BáiYên Bái 0

2868199 Lào CaiLào Cai 2

2868210 Hưng yênHưng yên 1

2868226 FreeWinFreeWin 0

2868197 Ninh BìnhNinh Bình 0

Match 10
View Details

2868211 Thanh hoáThanh hoá 2

2868214 Hà GiangHà Giang 0

Match 11
View Details

2868208 Hòa BìnhHòa Bình 2

2868200 Phú ThọPhú Thọ 2

Match 12
View Details

2868206 Bắc KanBắc Kan 0

2868220 Hà NộiHà Nội 1

Match 13
View Details

2868227 FreeWinFreeWin 0

2868201 Thái BìnhThái Bình 0

Match 14
View Details

2868205 Điện BiênĐiện Biên 2

2868217 Bắc giangBắc giang 1

Match 15
View Details

2868228 FreeWinFreeWin 0

2868219 Lạng SơnLạng Sơn 0

Match 16
View Details

2868203 Hà NamHà Nam 2

RO16
Best of 5
23/01/2021 / 20:00

2868218 Hải PhòngHải Phòng 3

Match 17
View Details

2868215 Quảng ninhQuảng ninh 0

2868207 Thái NguyênThái Nguyên 3

Match 18
View Details

2868212 cao bằngcao bằng 0

2868216 Tuyên QuangTuyên Quang 0

Match 19
View Details

2868221 Bắc NinhBắc Ninh 3

2868204 Nam ĐịnhNam Định 0

Match 20
View Details

2868199 Lào CaiLào Cai 3

2868210 Hưng yênHưng yên 3

Match 21
View Details

2868211 Thanh hoáThanh hoá 0

2868208 Hòa BìnhHòa Bình 0

Match 22
View Details

2868200 Phú ThọPhú Thọ 3

2868220 Hà NộiHà Nội 3

Match 23
View Details

2868205 Điện BiênĐiện Biên 0

2868217 Bắc giangBắc giang 3

Match 24
View Details

2868203 Hà NamHà Nam 0

Quarter-finals
Best of 3
24/01/2021 / 18:00

2868218 Hải PhòngHải Phòng 2

Match 25
View Details

2868207 Thái NguyênThái Nguyên 0

2868221 Bắc NinhBắc Ninh 2

Match 26
View Details

2868199 Lào CaiLào Cai 0

2868210 Hưng yênHưng yên 2

Match 27
View Details

2868200 Phú ThọPhú Thọ 0

2868220 Hà NộiHà Nội 0

Match 28
View Details

2868217 Bắc giangBắc giang 2

Semi-finals
Best of 3
23/01/2021 / 20:00

2868218 Hải PhòngHải Phòng 2

Match 29
View Details

2868221 Bắc NinhBắc Ninh 0

2868210 Hưng yênHưng yên 0

Match 30
View Details

2868217 Bắc giangBắc giang 2

Final
Best of 1

2868218 Hải PhòngHải Phòng 1

Match 31
View Details

2868217 Bắc giangBắc giang 0

RO1
Best of 1

2868218 Hải PhòngHải Phòng -

DreamHack WCG Canda uPlayreal Altitude Gaming League North American Star League