Add a Timestamp


Local
UTC

E-mail

asdfasdf

FIFA 13Phoenix Game

Embed these Brackets

Quarter-finals
Best of 1

2612153 Lê Trường TânLê Trường Tân 1

2612157 Đặng Nguyên KhánhĐặng Nguyên Khánh 0

2612154 Lê Văn HưởngLê Văn Hưởng 1

2612155 Nguyễn Huy HoàngNguyễn Huy Hoàng 0

2612158 FreeWinFreeWin 0

2612156 Trần Nguyên ThủyTrần Nguyên Thủy 1

2612159 FreeWinFreeWin 0

2612152 Nguyễn Đức QuyênNguyễn Đức Quyên 1

Semi-finals
Best of 1

2612153 Lê Trường TânLê Trường Tân 0

2612154 Lê Văn HưởngLê Văn Hưởng 1

2612156 Trần Nguyên ThủyTrần Nguyên Thủy 0

2612152 Nguyễn Đức QuyênNguyễn Đức Quyên 1

Final
Best of 1

2612154 Lê Văn HưởngLê Văn Hưởng 1

2612152 Nguyễn Đức QuyênNguyễn Đức Quyên 0

RO1
Best of 1

2612154 Lê Văn HưởngLê Văn Hưởng -

DreamHack WCG Canda uPlayreal Altitude Gaming League North American Star League