Add a Timestamp


Local
UTC

E-mail

asdfasdf

League of LegendsOCT

Embed these Brackets

RO64
Best of 1

2839693 1 0 9.Huy Nguyễn:Huyhero35567 9.Huy Nguyễn:Huyhero35567 10

2839723 1 0 FreeWinFreeWin 00

2839695 1 0 11.Huỳnh Trung Tính : TD Professor11.Huỳnh Trung Tính : TD Professor 0

Match 2

2839708 1 0 24.Trung Lương : Teddy Trảng Bom24.Trung Lương : Teddy Trảng Bom 0

2839686 1 0 2.Nguyễn Ngọc Tú : T 28 12 8 02 2.Nguyễn Ngọc Tú : T 28 12 8 02 10

2839724 1 0 FreeWinFreeWin 00

2839705 1 0 21.Trần đại vũ : Omatter21.Trần đại vũ : Omatter 10

2839725 1 0 FreeWinFreeWin 00

2839694 1 0 10.nguyễn võ anh hậu: mèo xào lá mơ10.nguyễn võ anh hậu: mèo xào lá mơ 10

2839726 1 0 FreeWinFreeWin 00

2839721 1 0 37.Nguyễn Trung Dũng: ˆDũng Caø Thủˆ37.Nguyễn Trung Dũng: ˆDũng Caø Thủˆ 10

2839727 1 0 FreeWinFreeWin 00

2839702 1 0 18.Hiếu : Hieu Lam18.Hiếu : Hieu Lam 10

2839728 1 0 FreeWinFreeWin 00

2839715 1 0 31.Vũ Hùng Anh : vuhunganh030131.Vũ Hùng Anh : vuhunganh0301 10

2839729 1 0 FreeWinFreeWin 00

2839707 1 0 23.Hoàng hương : bé cá mâp23.Hoàng hương : bé cá mâp 10

2839730 1 0 FreeWinFreeWin 00

2839685 1 0 Bii Jhon :zZz.F8Bii Jhon :zZz.F8 0

Match 10

2839701 1 0 17.Lâm Hoàng ingame : Ahri ko skin17.Lâm Hoàng ingame : Ahri ko skin 0

2839718 1 0 34.Phạm Bá Sơn Tùng :BBWRain34.Phạm Bá Sơn Tùng :BBWRain 10

Match 11
View Details

2839731 1 0 FreeWinFreeWin 00

2839710 1 0 26.Cao Đức Nghĩa : Gấu Bông Bốc Lửa26.Cao Đức Nghĩa : Gấu Bông Bốc Lửa 10

Match 12
View Details

2839732 1 0 FreeWinFreeWin 00

2839698 1 0 14.Lê Xuân Bách : Tool Hack 200014.Lê Xuân Bách : Tool Hack 2000 10

Match 13
View Details

2839733 1 0 FreeWinFreeWin 00

2839703 1 0 19.Phùng Việt Nguyên : Luciferzt19.Phùng Việt Nguyên : Luciferzt 0

Match 14

2839697 1 0 13.Phạm Ngọc Quốc Bảo :OBV Blytzuo13.Phạm Ngọc Quốc Bảo :OBV Blytzuo 0

2839722 1 0 38.Hoàng Dương : PykEˆGodˆ38.Hoàng Dương : PykEˆGodˆ 10

Match 15
View Details

2839734 1 0 FreeWinFreeWin 00

2839690 1 0 6.Vũ quốc Tuấn:dai_chien_9x6.Vũ quốc Tuấn:dai_chien_9x 10

Match 16
View Details

2839735 1 0 FreeWinFreeWin 00

2839714 1 0 30.lê thành trung : Quyên IsrTheBest30.lê thành trung : Quyên IsrTheBest 10

Match 17
View Details

2839736 1 0 FreeWinFreeWin 00

2839692 1 0 8.tri nguyen : doqa8.tri nguyen : doqa 0

Match 18

2839687 1 0 3.Phạm Thành : Cún Dloce3.Phạm Thành : Cún Dloce 0

2839709 1 0 25.Thành Lợi : AT Phantom25.Thành Lợi : AT Phantom 10

Match 19
View Details

2839737 1 0 FreeWinFreeWin 00

2839716 1 0 32.Chu Tú Vy : Chu Tú Vy32.Chu Tú Vy : Chu Tú Vy 10

Match 20
View Details

2839738 1 0 FreeWinFreeWin 00

2839711 1 0 27.ngô văn hậu : trùm rakan quận 327.ngô văn hậu : trùm rakan quận 3 10

Match 21
View Details

2839739 1 0 FreeWinFreeWin 00

2839719 1 0 35.Hoàng Nguyên: ßé Tỏi35.Hoàng Nguyên: ßé Tỏi 10

Match 22
View Details

2839740 1 0 FreeWinFreeWin 00

2839696 1 0 12.Quang Nguyen :ˇBoiiYå ˇ12.Quang Nguyen :ˇBoiiYå ˇ 10

Match 23
View Details

2839741 1 0 FreeWinFreeWin 00

2839704 1 0 20.Lê Nguyễn Thanh Duy : Magix20.Lê Nguyễn Thanh Duy : Magix 10

Match 24
View Details

2839742 1 0 FreeWinFreeWin 00

2839689 1 0 5.Lê Khả Bình : poohwinnie5.Lê Khả Bình : poohwinnie 10

Match 25
View Details

2839743 1 0 FreeWinFreeWin 00

2839712 1 0 28.Lê Nguyễn Thanh Duy : Magix28.Lê Nguyễn Thanh Duy : Magix 0

Match 26

2839699 1 0 15.Nguyễn Thế Hiển : concátrêê 017515.Nguyễn Thế Hiển : concátrêê 0175 0

2839700 1 0 16.Văn Dương :kssssvk16.Văn Dương :kssssvk 10

Match 27
View Details

2839744 1 0 FreeWinFreeWin 00

2839713 1 0 29.Lê xuân bách : satobehieu29.Lê xuân bách : satobehieu 10

Match 28
View Details

2839745 1 0 FreeWinFreeWin 00

2839691 1 0 7.Nguyễn Trung Dũng : Qiyana My Girl7.Nguyễn Trung Dũng : Qiyana My Girl 10

Match 29
View Details

2839746 1 0 FreeWinFreeWin 00

2839717 1 0 33.Trần Minh Quân : ºĐậu Hũ Dahyunº 33.Trần Minh Quân : ºĐậu Hũ Dahyunº 0

Match 30

2839688 1 0 4.Trần Đình Việt :tom0981234.Trần Đình Việt :tom098123 0

2839720 1 0 36. Matthew Povey: Mariofan89736. Matthew Povey: Mariofan897 10

Match 31
View Details

2839747 1 0 FreeWinFreeWin 00

2839706 1 0 22.Huỳnh Nam: sochetmay22.Huỳnh Nam: sochetmay 10

Match 32
View Details

2839748 1 0 FreeWinFreeWin 00

+s
RO32
Best of 1

Spoiler Free 2839693 1 1 9.Huy Nguyễn:Huyhero35567 9.Huy Nguyễn:Huyhero35567 0

Match 33

0 -

2839686 1 1 2.Nguyễn Ngọc Tú : T 28 12 8 02 2.Nguyễn Ngọc Tú : T 28 12 8 02 0

Match 34

2839705 1 1 21.Trần đại vũ : Omatter21.Trần đại vũ : Omatter 0

2839694 1 1 10.nguyễn võ anh hậu: mèo xào lá mơ10.nguyễn võ anh hậu: mèo xào lá mơ 10

Match 35
View Details

2839721 1 1 37.Nguyễn Trung Dũng: ˆDũng Caø Thủˆ37.Nguyễn Trung Dũng: ˆDũng Caø Thủˆ 00

2839702 1 1 18.Hiếu : Hieu Lam18.Hiếu : Hieu Lam 0

Match 36

2839715 1 1 31.Vũ Hùng Anh : vuhunganh030131.Vũ Hùng Anh : vuhunganh0301 0

2839707 1 1 23.Hoàng hương : bé cá mâp23.Hoàng hương : bé cá mâp 0

Match 37

0 -

2839718 1 1 34.Phạm Bá Sơn Tùng :BBWRain34.Phạm Bá Sơn Tùng :BBWRain 0

Match 38

2839710 1 1 26.Cao Đức Nghĩa : Gấu Bông Bốc Lửa26.Cao Đức Nghĩa : Gấu Bông Bốc Lửa 0

2839698 1 1 14.Lê Xuân Bách : Tool Hack 200014.Lê Xuân Bách : Tool Hack 2000 0

Match 39

0 -

2839722 1 1 38.Hoàng Dương : PykEˆGodˆ38.Hoàng Dương : PykEˆGodˆ 0

Match 40

2839690 1 1 6.Vũ quốc Tuấn:dai_chien_9x6.Vũ quốc Tuấn:dai_chien_9x 0

2839714 1 1 30.lê thành trung : Quyên IsrTheBest30.lê thành trung : Quyên IsrTheBest 0

Match 41

0 -

2839709 1 1 25.Thành Lợi : AT Phantom25.Thành Lợi : AT Phantom 0

Match 42

2839716 1 1 32.Chu Tú Vy : Chu Tú Vy32.Chu Tú Vy : Chu Tú Vy 0

2839711 1 1 27.ngô văn hậu : trùm rakan quận 327.ngô văn hậu : trùm rakan quận 3 0

Match 43

2839719 1 1 35.Hoàng Nguyên: ßé Tỏi35.Hoàng Nguyên: ßé Tỏi 0

2839696 1 1 12.Quang Nguyen :ˇBoiiYå ˇ12.Quang Nguyen :ˇBoiiYå ˇ 0

Match 44

2839704 1 1 20.Lê Nguyễn Thanh Duy : Magix20.Lê Nguyễn Thanh Duy : Magix 0

2839689 1 1 5.Lê Khả Bình : poohwinnie5.Lê Khả Bình : poohwinnie 0

Match 45

0 -

2839700 1 1 16.Văn Dương :kssssvk16.Văn Dương :kssssvk 0

Match 46

2839713 1 1 29.Lê xuân bách : satobehieu29.Lê xuân bách : satobehieu 0

2839691 1 1 7.Nguyễn Trung Dũng : Qiyana My Girl7.Nguyễn Trung Dũng : Qiyana My Girl 0

Match 47

0 -

2839720 1 1 36. Matthew Povey: Mariofan89736. Matthew Povey: Mariofan897 0

Match 48

2839706 1 1 22.Huỳnh Nam: sochetmay22.Huỳnh Nam: sochetmay 0

+s
RO16
Best of 1

0 -

Match 49

0 -

2839694 1 2 10.nguyễn võ anh hậu: mèo xào lá mơ10.nguyễn võ anh hậu: mèo xào lá mơ 0

Match 50

0 -

0 -

Match 51

0 -

0 -

Match 52

0 -

0 -

Match 53

0 -

0 -

Match 54

0 -

0 -

Match 55

0 -

0 -

Match 56

0 -

+s
Quarter-finals
Best of 1

0 -

Match 57

0 -

0 -

Match 58

0 -

0 -

Match 59

0 -

0 -

Match 60

0 -

+s
Semi-finals
Best of 1

0 -

Match 61

0 -

0 -

Match 62

0 -

+s
Final
Best of 1

0 -

Match 63

0 -

+s
RO1
Best of 1

0 -

+s
3rd Place Match
Best of 1

0 -

Match 64

0 -

+s
3rd Place Match
Best of 1

0 -

DreamHack WCG Canda uPlayreal Altitude Gaming League North American Star League