Add a Timestamp


Local
UTC

E-mail

asdfasdf

StarCraft 23q

Embed these Brackets

RO64
Best of 1

2615593 01 Destroy01 Destroy 1

2615594 02 giant02 giant 0

2615595 03 Lão Team03 Lão Team 0

2615596 04 King204 King2 1

2615640 FreeWinFreeWin 0

2615597 06 AE 3Q06 AE 3Q 1

2615598 07 Team Anh Em07 Team Anh Em 1

2615641 FreeWinFreeWin 0

2615599 09 Nghèo Team09 Nghèo Team 0

2615600 10 Team Three D10 Team Three D 1

2615601 11 Vui Là Chính11 Vui Là Chính 0

2615602 12 Thích Vivi12 Thích Vivi 1

2615603 13 BT13 BT 0

2615604 14 SGB14 SGB 1

2615605 15 Tên Đội15 Tên Đội 0

2615606 16 HTC.Group16 HTC.Group 1

2615607 17 Sài Gòn Ocean17 Sài Gòn Ocean 1

2615608 18 WAB18 WAB 0

2615609 19 BOBA - HCM19 BOBA - HCM 1

Match 10
View Details

2615610 20 Miền Nam20 Miền Nam 0

2615642 FreeWinFreeWin 0

Match 11
View Details

2615615 22 2EZ22 2EZ 1

2615643 FreeWinFreeWin 0

Match 12
View Details

2615617 24 Life24 Life 1

2615644 FreeWinFreeWin 0

Match 13
View Details

2615611 26 Dlight26 Dlight 1

2615612 27 3q SG27 3q SG 1

Match 14
View Details

2615613 28 Rớt Vòng Gửi Xe28 Rớt Vòng Gửi Xe 0

2615614 29 Sài Gòn Ass29 Sài Gòn Ass 1

Match 15
View Details

2615645 FreeWinFreeWin 0

2615616 31 CafeQ1231 CafeQ12 1

Match 16
View Details

2615646 FreeWinFreeWin 0

2615618 33 Samurai33 Samurai 1

Match 17
View Details

2615619 34 E9634 E96 0

2615620 35 black diamond35 black diamond 0

Match 18
View Details

2615621 36 ellrist36 ellrist 1

2615622 37 KTKM Team37 KTKM Team 0

Match 19
View Details

2615623 38 King138 King1 1

2615647 FreeWinFreeWin 0

Match 20
View Details

2615624 40 Skinny40 Skinny 1

2615625 41 Giải Nhất41 Giải Nhất 1

Match 21
View Details

2615626 42 TVD42 TVD 0

2615627 43 SGTT43 SGTT 1

Match 22
View Details

2615628 44 Fed Xong về44 Fed Xong về 0

2615629 45 QuangNgai7645 QuangNgai76 1

Match 23
View Details

2615648 FreeWinFreeWin 0

2615649 FreeWinFreeWin 0

Match 24
View Details

2615650 FreeWinFreeWin 1

2615651 FreeWinFreeWin 0

Match 25
View Details

2615630 50 Gambol50 Gambol 1

2615652 FreeWinFreeWin 0

Match 26
View Details

2615631 52 SWAG52 SWAG 1

2615632 53 .FML.53 .FML. 1

Match 27
View Details

2615653 FreeWinFreeWin 0

2615633 55 AE 3Q 155 AE 3Q 1 0

Match 28
View Details

2615634 56 yolo56 yolo 1

2615635 57 Kiên Cố57 Kiên Cố 0

Match 29
View Details

2615636 58 TP58 TP 1

2615637 59 AE 3Q 259 AE 3Q 2 1

Match 30
View Details

2615654 FreeWinFreeWin 0

2615655 FreeWinFreeWin 0

Match 31
View Details

2615639 62 Dân Thủ Đức62 Dân Thủ Đức 1

2615638 63 Go Pro63 Go Pro 1

Match 32
View Details

2615656 FreeWinFreeWin 0

RO32
Best of 1

2615593 01 Destroy01 Destroy 1

Match 33
View Details

2615596 04 King204 King2 0

2615597 06 AE 3Q06 AE 3Q 1

Match 34
View Details

2615598 07 Team Anh Em07 Team Anh Em 0

2615600 10 Team Three D10 Team Three D 0

Match 35
View Details

2615602 12 Thích Vivi12 Thích Vivi 1

2615604 14 SGB14 SGB 1

Match 36
View Details

2615606 16 HTC.Group16 HTC.Group 0

2615607 17 Sài Gòn Ocean17 Sài Gòn Ocean 1

Match 37
View Details

2615609 19 BOBA - HCM19 BOBA - HCM 0

2615615 22 2EZ22 2EZ 1

Match 38
View Details

2615617 24 Life24 Life 0

2615611 26 Dlight26 Dlight 0

Match 39
View Details

2615612 27 3q SG27 3q SG 1

2615614 29 Sài Gòn Ass29 Sài Gòn Ass 1

Match 40
View Details

2615616 31 CafeQ1231 CafeQ12 0

2615618 33 Samurai33 Samurai 0

Match 41
View Details

2615621 36 ellrist36 ellrist 1

2615623 38 King138 King1 0

Match 42
View Details

2615624 40 Skinny40 Skinny 1

2615625 41 Giải Nhất41 Giải Nhất 1

Match 43
View Details

2615627 43 SGTT43 SGTT 0

2615629 45 QuangNgai7645 QuangNgai76 1

Match 44
View Details

2615650 FreeWinFreeWin 0

2615630 50 Gambol50 Gambol 1

Match 45
View Details

2615631 52 SWAG52 SWAG 0

2615632 53 .FML.53 .FML. 0

Match 46
View Details

2615634 56 yolo56 yolo 1

2615636 58 TP58 TP 1

Match 47
View Details

2615637 59 AE 3Q 259 AE 3Q 2 0

2615639 62 Dân Thủ Đức62 Dân Thủ Đức 1

Match 48
View Details

2615638 63 Go Pro63 Go Pro 0

RO16
Best of 1

2615593 01 Destroy01 Destroy 1

Match 49
View Details

2615597 06 AE 3Q06 AE 3Q 0

2615602 12 Thích Vivi12 Thích Vivi 1

Match 50
View Details

2615604 14 SGB14 SGB 0

2615607 17 Sài Gòn Ocean17 Sài Gòn Ocean 1

Match 51
View Details

2615615 22 2EZ22 2EZ 0

2615612 27 3q SG27 3q SG 1

Match 52
View Details

2615614 29 Sài Gòn Ass29 Sài Gòn Ass 0

2615621 36 ellrist36 ellrist 0

Match 53
View Details

2615624 40 Skinny40 Skinny 1

2615625 41 Giải Nhất41 Giải Nhất 1

Match 54
View Details

2615629 45 QuangNgai7645 QuangNgai76 0

2615630 50 Gambol50 Gambol 1

Match 55
View Details

2615634 56 yolo56 yolo 0

2615636 58 TP58 TP 0

Match 56
View Details

2615639 62 Dân Thủ Đức62 Dân Thủ Đức 1

Quarter-finals
Best of 1

2615593 01 Destroy01 Destroy 0

Match 57
View Details

2615602 12 Thích Vivi12 Thích Vivi 1

2615607 17 Sài Gòn Ocean17 Sài Gòn Ocean 0

Match 58
View Details

2615612 27 3q SG27 3q SG 1

2615624 40 Skinny40 Skinny 0

Match 59
View Details

2615625 41 Giải Nhất41 Giải Nhất 1

2615630 50 Gambol50 Gambol 1

Match 60
View Details

2615639 62 Dân Thủ Đức62 Dân Thủ Đức 0

Semi-finals
Best of 1

2615602 12 Thích Vivi12 Thích Vivi 0

Match 61
View Details

2615612 27 3q SG27 3q SG 1

2615625 41 Giải Nhất41 Giải Nhất 1

Match 62
View Details

2615630 50 Gambol50 Gambol 0

Final
Best of 1

2615612 27 3q SG27 3q SG 0

Match 63
View Details

2615625 41 Giải Nhất41 Giải Nhất 1

RO1
Best of 1

2615625 41 Giải Nhất41 Giải Nhất -

3rd Place Match
Best of 1

2615602 12 Thích Vivi12 Thích Vivi 0

Match 64
View Details

2615630 50 Gambol50 Gambol 1

3rd Place Match
Best of 1

2615630 50 Gambol50 Gambol -

DreamHack WCG Canda uPlayreal Altitude Gaming League North American Star League