Add a Timestamp


Local
UTC

E-mail

asdfasdf

StarCraft 2Tỷ Phú 360mobi - Giải Đấu Gia Tộc

Embed these Brackets

RO256
Best of 1

2798196 1 0 TiđúTiđú 10

2798342 1 0 FreeWinFreeWin 00

2798183 1 0 Yêu Mãi Em ThôiYêu Mãi Em Thôi 10

2798285 1 0 Không cóKhông có 00

2798315 1 0 Cuối CùngCuối Cùng 10

2798343 1 0 FreeWinFreeWin 00

2798202 1 0 SWAGSWAG 10

2798344 1 0 FreeWinFreeWin 00

2798182 1 0 YLYL 10

2798345 1 0 FreeWinFreeWin 00

2798327 1 0 Bao Loc TeamBao Loc Team 00

2798281 1 0 Lee - Nam Lee - Nam 10

2798301 1 0 Genius Bùi HiềnGenius Bùi Hiền 10

2798346 1 0 FreeWinFreeWin 00

2798243 1 0 TuSangTuSang 10

2798347 1 0 FreeWinFreeWin 00

2798278 1 0 MOBILE LEGENDMOBILE LEGEND 10

2798348 1 0 FreeWinFreeWin 00

2798316 1 0 Công ChấtCông Chất 10

Match 10
View Details

2798215 1 0 Lăn Xong LắcLăn Xong Lắc 00

2798213 1 0 Mạnh - Chung Mạnh - Chung 10

Match 11
View Details

2798349 1 0 FreeWinFreeWin 00

2798288 1 0 KemXoiKemXoi 10

Match 12
View Details

2798350 1 0 FreeWinFreeWin 00

2798309 1 0 Du - Kiến Trung Du - Kiến Trung 10

Match 13
View Details

2798351 1 0 FreeWinFreeWin 00

2798319 1 0 ChanYuChanYu 00

Match 14
View Details

2798238 1 0 VN-DartTeakyVN-DartTeaky 10

2798231 1 0 1 game đi về1 game đi về 10

Match 15
View Details

2798352 1 0 FreeWinFreeWin 00

2798335 1 0 79RealLove79RealLove 10

Match 16
View Details

2798353 1 0 FreeWinFreeWin 00

2798250 1 0 The richest 3The richest 3 10

Match 17
View Details

2798354 1 0 FreeWinFreeWin 00

2798336 1 0 5 STAR5 STAR 10

Match 18
View Details

2798289 1 0 KD GalaxyKD Galaxy 00

2798194 1 0 Tony HouseTony House 10

Match 19
View Details

2798355 1 0 FreeWinFreeWin 00

2798222 1 0 CôBaSàiGònCôBaSàiGòn 10

Match 20
View Details

2798356 1 0 FreeWinFreeWin 00

2798239 1 0 Vjpboylc123Vjpboylc123 10

Match 21
View Details

2798357 1 0 FreeWinFreeWin 00

2798293 1 0 HồngBàngHồngBàng 00

Match 22
View Details

2798287 1 0 Kênh5ARBKênh5ARB 10

2798330 1 0 Auto winAuto win 10

Match 23
View Details

2798358 1 0 FreeWinFreeWin 00

2798209 1 0 One DirectionOne Direction 10

Match 24
View Details

2798359 1 0 FreeWinFreeWin 00

2798295 1 0 HK-SWAGHK-SWAG 10

Match 25
View Details

2798360 1 0 FreeWinFreeWin 00

2798329 1 0 BajunoriBajunori 00

Match 26
View Details

2798262 1 0 SharkShark 10

2798283 1 0 KunKunKunKun 10

Match 27
View Details

2798361 1 0 FreeWinFreeWin 00

2798320 1 0 Cam lan sucCam lan suc 10

Match 28
View Details

2798362 1 0 FreeWinFreeWin 00

2798203 1 0 SharkTankJ07SharkTankJ07 10

Match 29
View Details

2798363 1 0 FreeWinFreeWin 00

2798311 1 0 Đội sổĐội sổ 10

Match 30
View Details

2798249 1 0 TheLastBitchTheLastBitch 00

2798217 1 0 Huy và datHuy và dat 10

Match 31
View Details

2798364 1 0 FreeWinFreeWin 00

2798312 1 0 Đội 502Đội 502 10

Match 32
View Details

2798365 1 0 FreeWinFreeWin 00

2798332 1 0 Anh EmAnh Em 10

Match 33
View Details

2798366 1 0 FreeWinFreeWin 00

2798185 1 0 WinxWinx 10

Match 34
View Details

2798277 1 0 Nam-BangNam-Bang 00

2798341 1 0 67896789 10

Match 35
View Details

2798367 1 0 FreeWinFreeWin 00

2798233 1 0 TTTHTTTH 10

Match 36
View Details

2798368 1 0 FreeWinFreeWin 00

2798299 1 0 GENUIS STARGENUIS STAR 10

Match 37
View Details

2798369 1 0 FreeWinFreeWin 00

2798296 1 0 Hihi SacksHihi Sacks 00

Match 38
View Details

2798259 1 0 SongtoanSongtoan 10

2798314 1 0 ĐẠT - MINH ĐẠT - MINH 10

Match 39
View Details

2798370 1 0 FreeWinFreeWin 00

2798331 1 0 Anhem77Anhem77 10

Match 40
View Details

2798371 1 0 FreeWinFreeWin 00

2798186 1 0 WhiteSnowWhiteSnow 10

Match 41
View Details

2798372 1 0 FreeWinFreeWin 00

2798251 1 0 The HeirsThe Heirs 10

Match 42
View Details

2798192 1 0 Trọng ĐạtTrọng Đạt 00

2798268 1 0 Quyết tâmQuyết tâm 10

Match 43
View Details

2798373 1 0 FreeWinFreeWin 00

2798204 1 0 Sang Chảnh Sang Chảnh 10

Match 44
View Details

2798374 1 0 FreeWinFreeWin 00

2798323 1 0 BornToWinBornToWin 10

Match 45
View Details

2798375 1 0 FreeWinFreeWin 00

2798304 1 0 FLFL 00

Match 46
View Details

2798321 1 0 ButterflyButterfly 10

2798230 1 0 Be0idolBe0idol 10

Match 47
View Details

2798376 1 0 FreeWinFreeWin 00

2798326 1 0 Best Of The WorldBest Of The World 10

Match 48
View Details

2798377 1 0 FreeWinFreeWin 00

2798244 1 0 KingQueenKingQueen 10

Match 49
View Details

2798378 1 0 FreeWinFreeWin 00

2798253 1 0 Team Đồng NaiTeam Đồng Nai 00

Match 50
View Details

2798226 1 0 CEO_VictorCEO_Victor 10

2798187 1 0 VNTEAMVNTEAM 10

Match 51
View Details

2798379 1 0 FreeWinFreeWin 00

2798307 1 0 Family_TDFamily_TD 10

Match 52
View Details

2798380 1 0 FreeWinFreeWin 00

2798193 1 0 TrênNúiXuốngTrênNúiXuống 10

Match 53
View Details

2798381 1 0 FreeWinFreeWin 00

2798333 1 0 AkatsukiAkatsuki 10

Match 54
View Details

2798214 1 0 LoGanStarLoGanStar 00

2798276 1 0 NeverMindNeverMind 10

Match 55
View Details

2798382 1 0 FreeWinFreeWin 00

2798247 1 0 Thừa LưuThừa Lưu 10

Match 56
View Details

2798383 1 0 FreeWinFreeWin 00

2798325 1 0 BlueStarBlueStar 10

Match 57
View Details

2798384 1 0 FreeWinFreeWin 00

2798265 1 0 RickkidsRickkids 10

Match 58
View Details

2798298 1 0 Hai con mèoHai con mèo 00

2798305 1 0 FCK5FCK5 10

Match 59
View Details

2798385 1 0 FreeWinFreeWin 00

2798294 1 0 HoneyHoney 10

Match 60
View Details

2798386 1 0 FreeWinFreeWin 00

2798227 1 0 Câu lặc bộ 1130Câu lặc bộ 1130 10

Match 61
View Details

2798387 1 0 FreeWinFreeWin 00

2798274 1 0 NinhNhiNinhNhi 10

Match 62
View Details

2798191 1 0 TRUMDAIGIATRUMDAIGIA 00

2798266 1 0 RF.MèoRF.Mèo 10

Match 63
View Details

2798388 1 0 FreeWinFreeWin 00

2798219 1 0 HoneyHoney 10

Match 64
View Details

2798389 1 0 FreeWinFreeWin 00

2798328 1 0 BãoBão 10

Match 65
View Details

2798390 1 0 FreeWinFreeWin 00

2798246 1 0 TrẩuVNTrẩuVN 10

Match 66
View Details

2798275 1 0 Nguyễn Nguyễn 00

2798292 1 0 Hưng Yên ClubHưng Yên Club 10

Match 67
View Details

2798391 1 0 FreeWinFreeWin 00

2798197 1 0 Team BFFTeam BFF 10

Match 68
View Details

2798392 1 0 FreeWinFreeWin 00

2798234 1 0 Xóm Trọ Nhỏ Xóm Trọ Nhỏ 10

Match 69
View Details

2798393 1 0 FreeWinFreeWin 00

2798313 1 0 DN-ARCDN-ARC 00

Match 70
View Details

2798235 1 0 xịtxịt 10

2798273 1 0 NTKNNTKN 10

Match 71
View Details

2798394 1 0 FreeWinFreeWin 00

2798267 1 0 R&ER&E 10

Match 72
View Details

2798395 1 0 FreeWinFreeWin 00

2798290 1 0 KasMapKasMap 10

Match 73
View Details

2798396 1 0 FreeWinFreeWin 00

2798340 1 0 1A-CM1A-CM 10

Match 74
View Details

2798279 1 0 Mắt Đại BàngMắt Đại Bàng 00

2798225 1 0 Chân ĐấtChân Đất 10

Match 75
View Details

2798397 1 0 FreeWinFreeWin 00

2798210 1 0 NikeNike 10

Match 76
View Details

2798398 1 0 FreeWinFreeWin 00

2798224 1 0 Chiến LangChiến Lang 10

Match 77
View Details

2798399 1 0 FreeWinFreeWin 00

2798228 1 0 Cao GiaCao Gia 10

Match 78
View Details

2798306 1 0 Fary TailFary Tail 00

2798241 1 0 ViettelTeamViettelTeam 10

Match 79
View Details

2798400 1 0 FreeWinFreeWin 00

2798220 1 0 FamilyFamily 10

Match 80
View Details

2798401 1 0 FreeWinFreeWin 00

2798280 1 0 LinatranLinatran 10

Match 81
View Details

2798402 1 0 FreeWinFreeWin 00

2798184 1 0 XproXpro 00

Match 82
View Details

2798206 1 0 RồngVàngRồngVàng 10

2798272 1 0 PikachuPikachu 10

Match 83
View Details

2798403 1 0 FreeWinFreeWin 00

2798310 1 0 đội team 7a5đội team 7a5 10

Match 84
View Details

2798404 1 0 FreeWinFreeWin 00

2798258 1 0 SproSpro 10

Match 85
View Details

2798405 1 0 FreeWinFreeWin 00

2798188 1 0 UTF GióUTF Gió 00

Match 86
View Details

2798324 1 0 BlueStar1BlueStar1 10

2798256 1 0 Sunshine Sunshine 10

Match 87
View Details

2798406 1 0 FreeWinFreeWin 00

2798308 1 0 Dũng Hiệp đzaiDũng Hiệp đzai 10

Match 88
View Details

2798407 1 0 FreeWinFreeWin 00

2798242 1 0 Tuti-hồng đàoTuti-hồng đào 10

Match 89
View Details

2798408 1 0 FreeWinFreeWin 00

2798322 1 0 BossBoss 10

Match 90
View Details

2798195 1 0 toàn thuatoàn thua 00

2798263 1 0 RothschildRothschild 10

Match 91
View Details

2798409 1 0 FreeWinFreeWin 00

2798282 1 0 LaughLaugh 10

Match 92
View Details

2798410 1 0 FreeWinFreeWin 00

2798248 1 0 Thích thi chiềuThích thi chiều 10

Match 93
View Details

2798411 1 0 FreeWinFreeWin 00

2798255 1 0 SupermanSuperman 00

Match 94
View Details

2798216 1 0 KoalaKoala 10

2798303 1 0 Funny BoysFunny Boys 10

Match 95
View Details

2798412 1 0 FreeWinFreeWin 00

2798232 1 0 Zing360Zing360 10

Match 96
View Details

2798413 1 0 FreeWinFreeWin 00

2798317 1 0 Con nhà nghèo Con nhà nghèo 10

Match 97
View Details

2798414 1 0 FreeWinFreeWin 00

2798269 1 0 Quang - Quân Quang - Quân 00

Match 98
View Details

2798257 1 0 StarStar 10

2798211 1 0 Nam Bắc Hợp NhấtNam Bắc Hợp Nhất 10

Match 99
View Details

2798415 1 0 FreeWinFreeWin 00

2798254 1 0 SYHennoSYHenno 10

Match 100
View Details

2798416 1 0 FreeWinFreeWin 00

2798339 1 0 1stBinhPhuoc1st1stBinhPhuoc1st 10

Match 101
View Details

2798417 1 0 FreeWinFreeWin 00

2798271 1 0 ProlxProlx 00

Match 102
View Details

2798198 1 0 Team BẹpTeam Bẹp 10

2798337 1 0 360mobi360mobi 10

Match 103
View Details

2798418 1 0 FreeWinFreeWin 00

2798207 1 0 PikaChi is the BestPikaChi is the Best 10

Match 104
View Details

2798419 1 0 FreeWinFreeWin 00

2798264 1 0 RM5SRM5S 10

Match 105
View Details

2798420 1 0 FreeWinFreeWin 00

2798318 1 0 Con gái nhà họ NguyễnCon gái nhà họ Nguyễn 00

Match 106
View Details

2798291 1 0 JinDunJinDun 10

2798284 1 0 KnightKnight 10

Match 107
View Details

2798421 1 0 FreeWinFreeWin 00

2798334 1 0 A5 2k1A5 2k1 10

Match 108
View Details

2798422 1 0 FreeWinFreeWin 00

2798245 1 0 Trùm NixieTrùm Nixie 10

Match 109
View Details

2798423 1 0 FreeWinFreeWin 00

2798201 1 0 Sweet Sweet 10

Match 110
View Details

2798240 1 0 VillasVillas 00

2798297 1 0 HihiHihi 10

Match 111
View Details

2798424 1 0 FreeWinFreeWin 00

2798300 1 0 GENIUSerGENIUSer 10

Match 112
View Details

2798425 1 0 FreeWinFreeWin 00

2798260 1 0 Sóng NgầmSóng Ngầm 10

Match 113
View Details

2798426 1 0 FreeWinFreeWin 00

2798218 1 0 hường tínhường tín 00

Match 114
View Details

2798190 1 0 Tỷ Phú TGTỷ Phú TG 10

2798208 1 0 PDBTPDBT 10

Match 115
View Details

2798427 1 0 FreeWinFreeWin 00

2798252 1 0 ThàiThài 10

Match 116
View Details

2798428 1 0 FreeWinFreeWin 00

2798189 1 0 UlawDS41UlawDS41 10

Match 117
View Details

2798429 1 0 FreeWinFreeWin 00

2798200 1 0 Tấn Minh???? Mỹ LinhTấn Minh???? Mỹ Linh 10

Match 118
View Details

2798223 1 0 chien thangchien thang 00

2798270 1 0 Pyc9Pyc9 10

Match 119
View Details

2798430 1 0 FreeWinFreeWin 00

2798237 1 0 Vua Em 1Vua Em 1 10

Match 120
View Details

2798431 1 0 FreeWinFreeWin 00

2798229 1 0 BuffaloBuffalo 10

Match 121
View Details

2798432 1 0 FreeWinFreeWin 00

2798338 1 0 2billionaires2billionaires 10

Match 122
View Details

2798302 1 0 Game 8Game 8 00

2798286 1 0 KgTECKgTEC 10

Match 123
View Details

2798433 1 0 FreeWinFreeWin 00

2798221 1 0 FAFA 10

Match 124
View Details

2798434 1 0 FreeWinFreeWin 00

2798236 1 0 WOWWOW 10

Match 125
View Details

2798435 1 0 FreeWinFreeWin 00

2798261 1 0 Sinh - Trí Sinh - Trí 00

Match 126
View Details

2798212 1 0 MoneyVNMoneyVN 10

2798199 1 0 Team 18Team 18 10

Match 127
View Details

2798436 1 0 FreeWinFreeWin 00

2798205 1 0 S9S9 10

Match 128
View Details

2798437 1 0 FreeWinFreeWin 00

+s
RO128
Best of 1

Spoiler Free 2798196 1 1 TiđúTiđú 00

Match 129
View Details

2798183 1 1 Yêu Mãi Em ThôiYêu Mãi Em Thôi 10

2798315 1 1 Cuối CùngCuối Cùng 10

Match 130
View Details

2798202 1 1 SWAGSWAG 00

2798182 1 1 YLYL 00

Match 131
View Details

2798281 1 1 Lee - Nam Lee - Nam 10

2798301 1 1 Genius Bùi HiềnGenius Bùi Hiền 10

Match 132
View Details

2798243 1 1 TuSangTuSang 00

2798278 1 1 MOBILE LEGENDMOBILE LEGEND 00

Match 133
View Details

2798316 1 1 Công ChấtCông Chất 10

2798213 1 1 Mạnh - Chung Mạnh - Chung 10

Match 134
View Details

2798288 1 1 KemXoiKemXoi 00

2798309 1 1 Du - Kiến Trung Du - Kiến Trung 00

Match 135
View Details

2798238 1 1 VN-DartTeakyVN-DartTeaky 10

2798231 1 1 1 game đi về1 game đi về 00

Match 136
View Details

2798335 1 1 79RealLove79RealLove 10

2798250 1 1 The richest 3The richest 3 00

Match 137
View Details

2798336 1 1 5 STAR5 STAR 10

2798194 1 1 Tony HouseTony House 00

Match 138
View Details

2798222 1 1 CôBaSàiGònCôBaSàiGòn 10

2798239 1 1 Vjpboylc123Vjpboylc123 10

Match 139
View Details

2798287 1 1 Kênh5ARBKênh5ARB 00

2798330 1 1 Auto winAuto win 10

Match 140
View Details

2798209 1 1 One DirectionOne Direction 00

2798295 1 1 HK-SWAGHK-SWAG 10

Match 141
View Details

2798262 1 1 SharkShark 00

2798283 1 1 KunKunKunKun 10

Match 142
View Details

2798320 1 1 Cam lan sucCam lan suc 00

2798203 1 1 SharkTankJ07SharkTankJ07 00

Match 143
View Details

2798311 1 1 Đội sổĐội sổ 10

2798217 1 1 Huy và datHuy và dat 10

Match 144
View Details

2798312 1 1 Đội 502Đội 502 00

2798332 1 1 Anh EmAnh Em 00

Match 145
View Details

2798185 1 1 WinxWinx 10

2798341 1 1 67896789 00

Match 146
View Details

2798233 1 1 TTTHTTTH 10

2798299 1 1 GENUIS STARGENUIS STAR 00

Match 147
View Details

2798259 1 1 SongtoanSongtoan 10

2798314 1 1 ĐẠT - MINH ĐẠT - MINH 00

Match 148
View Details

2798331 1 1 Anhem77Anhem77 10

2798186 1 1 WhiteSnowWhiteSnow 00

Match 149
View Details

2798251 1 1 The HeirsThe Heirs 10

2798268 1 1 Quyết tâmQuyết tâm 00

Match 150
View Details

2798204 1 1 Sang Chảnh Sang Chảnh 10

2798323 1 1 BornToWinBornToWin 00

Match 151
View Details

2798321 1 1 ButterflyButterfly 10

2798230 1 1 Be0idolBe0idol 00

Match 152
View Details

2798326 1 1 Best Of The WorldBest Of The World 10

2798244 1 1 KingQueenKingQueen 10

Match 153
View Details

2798226 1 1 CEO_VictorCEO_Victor 00

2798187 1 1 VNTEAMVNTEAM 10

Match 154
View Details

2798307 1 1 Family_TDFamily_TD 00

2798193 1 1 TrênNúiXuốngTrênNúiXuống 00

Match 155
View Details

2798333 1 1 AkatsukiAkatsuki 10

2798276 1 1 NeverMindNeverMind 10

Match 156
View Details

2798247 1 1 Thừa LưuThừa Lưu 00

2798325 1 1 BlueStarBlueStar 10

Match 157
View Details

2798265 1 1 RickkidsRickkids 00

2798305 1 1 FCK5FCK5 00

Match 158
View Details

2798294 1 1 HoneyHoney 10

2798227 1 1 Câu lặc bộ 1130Câu lặc bộ 1130 00

Match 159
View Details

2798274 1 1 NinhNhiNinhNhi 10

2798266 1 1 RF.MèoRF.Mèo 10

Match 160
View Details

2798219 1 1 HoneyHoney 00

2798328 1 1 BãoBão 00

Match 161
View Details

2798246 1 1 TrẩuVNTrẩuVN 10

2798292 1 1 Hưng Yên ClubHưng Yên Club 00

Match 162
View Details

2798197 1 1 Team BFFTeam BFF 10

2798234 1 1 Xóm Trọ Nhỏ Xóm Trọ Nhỏ 00

Match 163
View Details

2798235 1 1 xịtxịt 10

2798273 1 1 NTKNNTKN 00

Match 164
View Details

2798267 1 1 R&ER&E 10

2798290 1 1 KasMapKasMap 00

Match 165
View Details

2798340 1 1 1A-CM1A-CM 10

2798225 1 1 Chân ĐấtChân Đất 10

Match 166
View Details

2798210 1 1 NikeNike 00

2798224 1 1 Chiến LangChiến Lang 00

Match 167
View Details

2798228 1 1 Cao GiaCao Gia 10

2798241 1 1 ViettelTeamViettelTeam 10

Match 168
View Details

2798220 1 1 FamilyFamily 00

2798280 1 1 LinatranLinatran 00

Match 169
View Details

2798206 1 1 RồngVàngRồngVàng 10

2798272 1 1 PikachuPikachu 10

Match 170
View Details

2798310 1 1 đội team 7a5đội team 7a5 00

2798258 1 1 SproSpro 00

Match 171
View Details

2798324 1 1 BlueStar1BlueStar1 10

2798256 1 1 Sunshine Sunshine 10

Match 172
View Details

2798308 1 1 Dũng Hiệp đzaiDũng Hiệp đzai 00

2798242 1 1 Tuti-hồng đàoTuti-hồng đào 10

Match 173
View Details

2798322 1 1 BossBoss 00

2798263 1 1 RothschildRothschild 10

Match 174
View Details

2798282 1 1 LaughLaugh 00

2798248 1 1 Thích thi chiềuThích thi chiều 00

Match 175
View Details

2798216 1 1 KoalaKoala 10

2798303 1 1 Funny BoysFunny Boys 00

Match 176
View Details

2798232 1 1 Zing360Zing360 10

2798317 1 1 Con nhà nghèo Con nhà nghèo 10

Match 177
View Details

2798257 1 1 StarStar 00

2798211 1 1 Nam Bắc Hợp NhấtNam Bắc Hợp Nhất 10

Match 178
View Details

2798254 1 1 SYHennoSYHenno 00

2798339 1 1 1stBinhPhuoc1st1stBinhPhuoc1st 00

Match 179
View Details

2798198 1 1 Team BẹpTeam Bẹp 10

2798337 1 1 360mobi360mobi 00

Match 180
View Details

2798207 1 1 PikaChi is the BestPikaChi is the Best 10

2798264 1 1 RM5SRM5S 10

Match 181
View Details

2798291 1 1 JinDunJinDun 00

2798284 1 1 KnightKnight 10

Match 182
View Details

2798334 1 1 A5 2k1A5 2k1 00

2798245 1 1 Trùm NixieTrùm Nixie 00

Match 183
View Details

2798201 1 1 Sweet Sweet 10

2798297 1 1 HihiHihi 00

Match 184
View Details

2798300 1 1 GENIUSerGENIUSer 10

2798260 1 1 Sóng NgầmSóng Ngầm 00

Match 185
View Details

2798190 1 1 Tỷ Phú TGTỷ Phú TG 10

2798208 1 1 PDBTPDBT 10

Match 186
View Details

2798252 1 1 ThàiThài 00

2798189 1 1 UlawDS41UlawDS41 10

Match 187
View Details

2798200 1 1 Tấn Minh???? Mỹ LinhTấn Minh???? Mỹ Linh 00

2798270 1 1 Pyc9Pyc9 10

Match 188
View Details

2798237 1 1 Vua Em 1Vua Em 1 00

2798229 1 1 BuffaloBuffalo 10

Match 189
View Details

2798338 1 1 2billionaires2billionaires 00

2798286 1 1 KgTECKgTEC 10

Match 190
View Details

2798221 1 1 FAFA 00

2798236 1 1 WOWWOW 10

Match 191
View Details

2798212 1 1 MoneyVNMoneyVN 00

2798199 1 1 Team 18Team 18 10

Match 192
View Details

2798205 1 1 S9S9 00

+s
RO64
Best of 1

Spoiler Free 2798183 1 2 Yêu Mãi Em ThôiYêu Mãi Em Thôi 00

Match 193
View Details

2798315 1 2 Cuối CùngCuối Cùng 10

2798281 1 2 Lee - Nam Lee - Nam 10

Match 194
View Details

2798301 1 2 Genius Bùi HiềnGenius Bùi Hiền 00

2798316 1 2 Công ChấtCông Chất 00

Match 195
View Details

2798213 1 2 Mạnh - Chung Mạnh - Chung 10

2798238 1 2 VN-DartTeakyVN-DartTeaky 10

Match 196
View Details

2798335 1 2 79RealLove79RealLove 00

2798336 1 2 5 STAR5 STAR 10

Match 197
View Details

2798222 1 2 CôBaSàiGònCôBaSàiGòn 00

2798239 1 2 Vjpboylc123Vjpboylc123 00

Match 198
View Details

2798330 1 2 Auto winAuto win 10

2798295 1 2 HK-SWAGHK-SWAG 10

Match 199
View Details

2798283 1 2 KunKunKunKun 00

2798311 1 2 Đội sổĐội sổ 10

Match 200
View Details

2798217 1 2 Huy và datHuy và dat 00

2798185 1 2 WinxWinx 10

Match 201
View Details

2798233 1 2 TTTHTTTH 00

2798259 1 2 SongtoanSongtoan 00

Match 202
View Details

2798331 1 2 Anhem77Anhem77 10

2798251 1 2 The HeirsThe Heirs 10

Match 203
View Details

2798204 1 2 Sang Chảnh Sang Chảnh 00

2798321 1 2 ButterflyButterfly 10

Match 204
View Details

2798326 1 2 Best Of The WorldBest Of The World 00

2798244 1 2 KingQueenKingQueen 10

Match 205
View Details

2798187 1 2 VNTEAMVNTEAM 00

2798333 1 2 AkatsukiAkatsuki 10

Match 206
View Details

2798276 1 2 NeverMindNeverMind 00

2798325 1 2 BlueStarBlueStar 10

Match 207
View Details

2798294 1 2 HoneyHoney 00

2798274 1 2 NinhNhiNinhNhi 10

Match 208
View Details

2798266 1 2 RF.MèoRF.Mèo 00

2798246 1 2 TrẩuVNTrẩuVN 10

Match 209
View Details

2798197 1 2 Team BFFTeam BFF 00

2798235 1 2 xịtxịt 00

Match 210
View Details

2798267 1 2 R&ER&E 10

2798340 1 2 1A-CM1A-CM 10

Match 211
View Details

2798225 1 2 Chân ĐấtChân Đất 00

2798228 1 2 Cao GiaCao Gia 00

Match 212
View Details

2798241 1 2 ViettelTeamViettelTeam 10

2798206 1 2 RồngVàngRồngVàng 10

Match 213
View Details

2798272 1 2 PikachuPikachu 00

2798324 1 2 BlueStar1BlueStar1 10

Match 214
View Details

2798256 1 2 Sunshine Sunshine 00

2798242 1 2 Tuti-hồng đàoTuti-hồng đào 10

Match 215
View Details

2798263 1 2 RothschildRothschild 00

2798216 1 2 KoalaKoala 00

Match 216
View Details

2798232 1 2 Zing360Zing360 10

2798317 1 2 Con nhà nghèo Con nhà nghèo 10

Match 217
View Details

2798211 1 2 Nam Bắc Hợp NhấtNam Bắc Hợp Nhất 00

2798198 1 2 Team BẹpTeam Bẹp 00

Match 218
View Details

2798207 1 2 PikaChi is the BestPikaChi is the Best 10

2798264 1 2 RM5SRM5S 10

Match 219
View Details

2798284 1 2 KnightKnight 00

2798201 1 2 Sweet Sweet 00

Match 220
View Details

2798300 1 2 GENIUSerGENIUSer 10

2798190 1 2 Tỷ Phú TGTỷ Phú TG 10

Match 221
View Details

2798208 1 2 PDBTPDBT 00

2798189 1 2 UlawDS41UlawDS41 10

Match 222
View Details

2798270 1 2 Pyc9Pyc9 00

2798229 1 2 BuffaloBuffalo 10

Match 223
View Details

2798286 1 2 KgTECKgTEC 00

2798236 1 2 WOWWOW 10

Match 224
View Details

2798199 1 2 Team 18Team 18 00

+s
RO32
Best of 1

Spoiler Free 2798315 1 3 Cuối CùngCuối Cùng 00

Match 225
View Details

2798281 1 3 Lee - Nam Lee - Nam 10

2798213 1 3 Mạnh - Chung Mạnh - Chung 00

Match 226
View Details

2798238 1 3 VN-DartTeakyVN-DartTeaky 10

2798336 1 3 5 STAR5 STAR 10

Match 227
View Details

2798330 1 3 Auto winAuto win 00

2798295 1 3 HK-SWAGHK-SWAG 10

Match 228
View Details

2798311 1 3 Đội sổĐội sổ 00

2798185 1 3 WinxWinx 00

Match 229
View Details

2798331 1 3 Anhem77Anhem77 10

2798251 1 3 The HeirsThe Heirs 10

Match 230
View Details

2798321 1 3 ButterflyButterfly 00

2798244 1 3 KingQueenKingQueen 10

Match 231
View Details

2798333 1 3 AkatsukiAkatsuki 00

2798325 1 3 BlueStarBlueStar 10

Match 232
View Details

2798274 1 3 NinhNhiNinhNhi 00

2798246 1 3 TrẩuVNTrẩuVN 00

Match 233
View Details

2798267 1 3 R&ER&E 10

2798340 1 3 1A-CM1A-CM 10

Match 234
View Details

2798241 1 3 ViettelTeamViettelTeam 00

2798206 1 3 RồngVàngRồngVàng 10

Match 235
View Details

2798324 1 3 BlueStar1BlueStar1 00

2798242 1 3 Tuti-hồng đàoTuti-hồng đào 00

Match 236
View Details

2798232 1 3 Zing360Zing360 10

2798317 1 3 Con nhà nghèo Con nhà nghèo 10

Match 237
View Details

2798207 1 3 PikaChi is the BestPikaChi is the Best 00

2798264 1 3 RM5SRM5S 10

Match 238
View Details

2798300 1 3 GENIUSerGENIUSer 00

2798190 1 3 Tỷ Phú TGTỷ Phú TG 00

Match 239
View Details

2798189 1 3 UlawDS41UlawDS41 10

2798229 1 3 BuffaloBuffalo 00

Match 240
View Details

2798236 1 3 WOWWOW 10

+s
RO16
Best of 1

Spoiler Free 2798281 1 4 Lee - Nam Lee - Nam 00

Match 241
View Details

2798238 1 4 VN-DartTeakyVN-DartTeaky 10

2798336 1 4 5 STAR5 STAR 10

Match 242
View Details

2798295 1 4 HK-SWAGHK-SWAG 00

2798331 1 4 Anhem77Anhem77 00

Match 243
View Details

2798251 1 4 The HeirsThe Heirs 10

2798244 1 4 KingQueenKingQueen 10

Match 244
View Details

2798325 1 4 BlueStarBlueStar 00

2798267 1 4 R&ER&E 00

Match 245
View Details

2798340 1 4 1A-CM1A-CM 10

2798206 1 4 RồngVàngRồngVàng 00

Match 246
View Details

2798232 1 4 Zing360Zing360 10

2798317 1 4 Con nhà nghèo Con nhà nghèo 00

Match 247
View Details

2798264 1 4 RM5SRM5S 10

2798189 1 4 UlawDS41UlawDS41 10

Match 248
View Details

2798236 1 4 WOWWOW 00

+s
Quarter-finals
Best of 1

Spoiler Free 2798238 1 5 VN-DartTeakyVN-DartTeaky 10

Match 249
View Details

2798336 1 5 5 STAR5 STAR 00

2798251 1 5 The HeirsThe Heirs 10

Match 250
View Details

2798244 1 5 KingQueenKingQueen 00

2798340 1 5 1A-CM1A-CM 10

Match 251
View Details

2798232 1 5 Zing360Zing360 00

2798264 1 5 RM5SRM5S 00

Match 252
View Details

2798189 1 5 UlawDS41UlawDS41 10

+s
Semi-finals
Best of 1

Spoiler Free 2798238 1 6 VN-DartTeakyVN-DartTeaky 10

Match 253
View Details

2798251 1 6 The HeirsThe Heirs 00

2798340 1 6 1A-CM1A-CM 00

Match 254
View Details

2798189 1 6 UlawDS41UlawDS41 10

+s
Final
Best of 3

Spoiler Free 2798238 1 7 VN-DartTeakyVN-DartTeaky 00

Match 255
View Details

2798189 1 7 UlawDS41UlawDS41 20

+s
RO1
Best of 1

Spoiler Free 2798189 1 8 UlawDS41UlawDS41 -

+s
3rd Place Match
Best of 1

2798251 4 0 The HeirsThe Heirs 10

Match 256
View Details

2798340 4 0 1A-CM1A-CM 00

+s
3rd Place Match
Best of 1

2798251 4 1 The HeirsThe Heirs -

DreamHack WCG Canda uPlayreal Altitude Gaming League North American Star League