Add a Timestamp


Local
UTC

E-mail

asdfasdf

StarCraft 2Tỷ Phú 360mobi - Giải Đấu Gia Tộc

Embed these Brackets

RO256
Best of 1

2798196 TiđúTiđú 1

2798342 FreeWinFreeWin 0

2798183 Yêu Mãi Em ThôiYêu Mãi Em Thôi 1

2798285 Không cóKhông có 0

2798315 Cuối CùngCuối Cùng 1

2798343 FreeWinFreeWin 0

2798202 SWAGSWAG 1

2798344 FreeWinFreeWin 0

2798182 YLYL 1

2798345 FreeWinFreeWin 0

2798327 Bao Loc TeamBao Loc Team 0

2798281 Lee - Nam Lee - Nam 1

2798301 Genius Bùi HiềnGenius Bùi Hiền 1

2798346 FreeWinFreeWin 0

2798243 TuSangTuSang 1

2798347 FreeWinFreeWin 0

2798278 MOBILE LEGENDMOBILE LEGEND 1

2798348 FreeWinFreeWin 0

2798316 Công ChấtCông Chất 1

Match 10
View Details

2798215 Lăn Xong LắcLăn Xong Lắc 0

2798213 Mạnh - Chung Mạnh - Chung 1

Match 11
View Details

2798349 FreeWinFreeWin 0

2798288 KemXoiKemXoi 1

Match 12
View Details

2798350 FreeWinFreeWin 0

2798309 Du - Kiến Trung Du - Kiến Trung 1

Match 13
View Details

2798351 FreeWinFreeWin 0

2798319 ChanYuChanYu 0

Match 14
View Details

2798238 VN-DartTeakyVN-DartTeaky 1

2798231 1 game đi về1 game đi về 1

Match 15
View Details

2798352 FreeWinFreeWin 0

2798335 79RealLove79RealLove 1

Match 16
View Details

2798353 FreeWinFreeWin 0

2798250 The richest 3The richest 3 1

Match 17
View Details

2798354 FreeWinFreeWin 0

2798336 5 STAR5 STAR 1

Match 18
View Details

2798289 KD GalaxyKD Galaxy 0

2798194 Tony HouseTony House 1

Match 19
View Details

2798355 FreeWinFreeWin 0

2798222 CôBaSàiGònCôBaSàiGòn 1

Match 20
View Details

2798356 FreeWinFreeWin 0

2798239 Vjpboylc123Vjpboylc123 1

Match 21
View Details

2798357 FreeWinFreeWin 0

2798293 HồngBàngHồngBàng 0

Match 22
View Details

2798287 Kênh5ARBKênh5ARB 1

2798330 Auto winAuto win 1

Match 23
View Details

2798358 FreeWinFreeWin 0

2798209 One DirectionOne Direction 1

Match 24
View Details

2798359 FreeWinFreeWin 0

2798295 HK-SWAGHK-SWAG 1

Match 25
View Details

2798360 FreeWinFreeWin 0

2798329 BajunoriBajunori 0

Match 26
View Details

2798262 SharkShark 1

2798283 KunKunKunKun 1

Match 27
View Details

2798361 FreeWinFreeWin 0

2798320 Cam lan sucCam lan suc 1

Match 28
View Details

2798362 FreeWinFreeWin 0

2798203 SharkTankJ07SharkTankJ07 1

Match 29
View Details

2798363 FreeWinFreeWin 0

2798311 Đội sổĐội sổ 1

Match 30
View Details

2798249 TheLastBitchTheLastBitch 0

2798217 Huy và datHuy và dat 1

Match 31
View Details

2798364 FreeWinFreeWin 0

2798312 Đội 502Đội 502 1

Match 32
View Details

2798365 FreeWinFreeWin 0

2798332 Anh EmAnh Em 1

Match 33
View Details

2798366 FreeWinFreeWin 0

2798185 WinxWinx 1

Match 34
View Details

2798277 Nam-BangNam-Bang 0

2798341 67896789 1

Match 35
View Details

2798367 FreeWinFreeWin 0

2798233 TTTHTTTH 1

Match 36
View Details

2798368 FreeWinFreeWin 0

2798299 GENUIS STARGENUIS STAR 1

Match 37
View Details

2798369 FreeWinFreeWin 0

2798296 Hihi SacksHihi Sacks 0

Match 38
View Details

2798259 SongtoanSongtoan 1

2798314 ĐẠT - MINH ĐẠT - MINH 1

Match 39
View Details

2798370 FreeWinFreeWin 0

2798331 Anhem77Anhem77 1

Match 40
View Details

2798371 FreeWinFreeWin 0

2798186 WhiteSnowWhiteSnow 1

Match 41
View Details

2798372 FreeWinFreeWin 0

2798251 The HeirsThe Heirs 1

Match 42
View Details

2798192 Trọng ĐạtTrọng Đạt 0

2798268 Quyết tâmQuyết tâm 1

Match 43
View Details

2798373 FreeWinFreeWin 0

2798204 Sang Chảnh Sang Chảnh 1

Match 44
View Details

2798374 FreeWinFreeWin 0

2798323 BornToWinBornToWin 1

Match 45
View Details

2798375 FreeWinFreeWin 0

2798304 FLFL 0

Match 46
View Details

2798321 ButterflyButterfly 1

2798230 Be0idolBe0idol 1

Match 47
View Details

2798376 FreeWinFreeWin 0

2798326 Best Of The WorldBest Of The World 1

Match 48
View Details

2798377 FreeWinFreeWin 0

2798244 KingQueenKingQueen 1

Match 49
View Details

2798378 FreeWinFreeWin 0

2798253 Team Đồng NaiTeam Đồng Nai 0

Match 50
View Details

2798226 CEO_VictorCEO_Victor 1

2798187 VNTEAMVNTEAM 1

Match 51
View Details

2798379 FreeWinFreeWin 0

2798307 Family_TDFamily_TD 1

Match 52
View Details

2798380 FreeWinFreeWin 0

2798193 TrênNúiXuốngTrênNúiXuống 1

Match 53
View Details

2798381 FreeWinFreeWin 0

2798333 AkatsukiAkatsuki 1

Match 54
View Details

2798214 LoGanStarLoGanStar 0

2798276 NeverMindNeverMind 1

Match 55
View Details

2798382 FreeWinFreeWin 0

2798247 Thừa LưuThừa Lưu 1

Match 56
View Details

2798383 FreeWinFreeWin 0

2798325 BlueStarBlueStar 1

Match 57
View Details

2798384 FreeWinFreeWin 0

2798265 RickkidsRickkids 1

Match 58
View Details

2798298 Hai con mèoHai con mèo 0

2798305 FCK5FCK5 1

Match 59
View Details

2798385 FreeWinFreeWin 0

2798294 HoneyHoney 1

Match 60
View Details

2798386 FreeWinFreeWin 0

2798227 Câu lặc bộ 1130Câu lặc bộ 1130 1

Match 61
View Details

2798387 FreeWinFreeWin 0

2798274 NinhNhiNinhNhi 1

Match 62
View Details

2798191 TRUMDAIGIATRUMDAIGIA 0

2798266 RF.MèoRF.Mèo 1

Match 63
View Details

2798388 FreeWinFreeWin 0

2798219 HoneyHoney 1

Match 64
View Details

2798389 FreeWinFreeWin 0

2798328 BãoBão 1

Match 65
View Details

2798390 FreeWinFreeWin 0

2798246 TrẩuVNTrẩuVN 1

Match 66
View Details

2798275 Nguyễn Nguyễn 0

2798292 Hưng Yên ClubHưng Yên Club 1

Match 67
View Details

2798391 FreeWinFreeWin 0

2798197 Team BFFTeam BFF 1

Match 68
View Details

2798392 FreeWinFreeWin 0

2798234 Xóm Trọ Nhỏ Xóm Trọ Nhỏ 1

Match 69
View Details

2798393 FreeWinFreeWin 0

2798313 DN-ARCDN-ARC 0

Match 70
View Details

2798235 xịtxịt 1

2798273 NTKNNTKN 1

Match 71
View Details

2798394 FreeWinFreeWin 0

2798267 R&ER&E 1

Match 72
View Details

2798395 FreeWinFreeWin 0

2798290 KasMapKasMap 1

Match 73
View Details

2798396 FreeWinFreeWin 0

2798340 1A-CM1A-CM 1

Match 74
View Details

2798279 Mắt Đại BàngMắt Đại Bàng 0

2798225 Chân ĐấtChân Đất 1

Match 75
View Details

2798397 FreeWinFreeWin 0

2798210 NikeNike 1

Match 76
View Details

2798398 FreeWinFreeWin 0

2798224 Chiến LangChiến Lang 1

Match 77
View Details

2798399 FreeWinFreeWin 0

2798228 Cao GiaCao Gia 1

Match 78
View Details

2798306 Fary TailFary Tail 0

2798241 ViettelTeamViettelTeam 1

Match 79
View Details

2798400 FreeWinFreeWin 0

2798220 FamilyFamily 1

Match 80
View Details

2798401 FreeWinFreeWin 0

2798280 LinatranLinatran 1

Match 81
View Details

2798402 FreeWinFreeWin 0

2798184 XproXpro 0

Match 82
View Details

2798206 RồngVàngRồngVàng 1

2798272 PikachuPikachu 1

Match 83
View Details

2798403 FreeWinFreeWin 0

2798310 đội team 7a5đội team 7a5 1

Match 84
View Details

2798404 FreeWinFreeWin 0

2798258 SproSpro 1

Match 85
View Details

2798405 FreeWinFreeWin 0

2798188 UTF GióUTF Gió 0

Match 86
View Details

2798324 BlueStar1BlueStar1 1

2798256 Sunshine Sunshine 1

Match 87
View Details

2798406 FreeWinFreeWin 0

2798308 Dũng Hiệp đzaiDũng Hiệp đzai 1

Match 88
View Details

2798407 FreeWinFreeWin 0

2798242 Tuti-hồng đàoTuti-hồng đào 1

Match 89
View Details

2798408 FreeWinFreeWin 0

2798322 BossBoss 1

Match 90
View Details

2798195 toàn thuatoàn thua 0

2798263 RothschildRothschild 1

Match 91
View Details

2798409 FreeWinFreeWin 0

2798282 LaughLaugh 1

Match 92
View Details

2798410 FreeWinFreeWin 0

2798248 Thích thi chiềuThích thi chiều 1

Match 93
View Details

2798411 FreeWinFreeWin 0

2798255 SupermanSuperman 0

Match 94
View Details

2798216 KoalaKoala 1

2798303 Funny BoysFunny Boys 1

Match 95
View Details

2798412 FreeWinFreeWin 0

2798232 Zing360Zing360 1

Match 96
View Details

2798413 FreeWinFreeWin 0

2798317 Con nhà nghèo Con nhà nghèo 1

Match 97
View Details

2798414 FreeWinFreeWin 0

2798269 Quang - Quân Quang - Quân 0

Match 98
View Details

2798257 StarStar 1

2798211 Nam Bắc Hợp NhấtNam Bắc Hợp Nhất 1

Match 99
View Details

2798415 FreeWinFreeWin 0

2798254 SYHennoSYHenno 1

Match 100
View Details

2798416 FreeWinFreeWin 0

2798339 1stBinhPhuoc1st1stBinhPhuoc1st 1

Match 101
View Details

2798417 FreeWinFreeWin 0

2798271 ProlxProlx 0

Match 102
View Details

2798198 Team BẹpTeam Bẹp 1

2798337 360mobi360mobi 1

Match 103
View Details

2798418 FreeWinFreeWin 0

2798207 PikaChi is the BestPikaChi is the Best 1

Match 104
View Details

2798419 FreeWinFreeWin 0

2798264 RM5SRM5S 1

Match 105
View Details

2798420 FreeWinFreeWin 0

2798318 Con gái nhà họ NguyễnCon gái nhà họ Nguyễn 0

Match 106
View Details

2798291 JinDunJinDun 1

2798284 KnightKnight 1

Match 107
View Details

2798421 FreeWinFreeWin 0

2798334 A5 2k1A5 2k1 1

Match 108
View Details

2798422 FreeWinFreeWin 0

2798245 Trùm NixieTrùm Nixie 1

Match 109
View Details

2798423 FreeWinFreeWin 0

2798201 Sweet Sweet 1

Match 110
View Details

2798240 VillasVillas 0

2798297 HihiHihi 1

Match 111
View Details

2798424 FreeWinFreeWin 0

2798300 GENIUSerGENIUSer 1

Match 112
View Details

2798425 FreeWinFreeWin 0

2798260 Sóng NgầmSóng Ngầm 1

Match 113
View Details

2798426 FreeWinFreeWin 0

2798218 hường tínhường tín 0

Match 114
View Details

2798190 Tỷ Phú TGTỷ Phú TG 1

2798208 PDBTPDBT 1

Match 115
View Details

2798427 FreeWinFreeWin 0

2798252 ThàiThài 1

Match 116
View Details

2798428 FreeWinFreeWin 0

2798189 UlawDS41UlawDS41 1

Match 117
View Details

2798429 FreeWinFreeWin 0

2798200 Tấn Minh???? Mỹ LinhTấn Minh???? Mỹ Linh 1

Match 118
View Details

2798223 chien thangchien thang 0

2798270 Pyc9Pyc9 1

Match 119
View Details

2798430 FreeWinFreeWin 0

2798237 Vua Em 1Vua Em 1 1

Match 120
View Details

2798431 FreeWinFreeWin 0

2798229 BuffaloBuffalo 1

Match 121
View Details

2798432 FreeWinFreeWin 0

2798338 2billionaires2billionaires 1

Match 122
View Details

2798302 Game 8Game 8 0

2798286 KgTECKgTEC 1

Match 123
View Details

2798433 FreeWinFreeWin 0

2798221 FAFA 1

Match 124
View Details

2798434 FreeWinFreeWin 0

2798236 WOWWOW 1

Match 125
View Details

2798435 FreeWinFreeWin 0

2798261 Sinh - Trí Sinh - Trí 0

Match 126
View Details

2798212 MoneyVNMoneyVN 1

2798199 Team 18Team 18 1

Match 127
View Details

2798436 FreeWinFreeWin 0

2798205 S9S9 1

Match 128
View Details

2798437 FreeWinFreeWin 0

RO128
Best of 1

2798196 TiđúTiđú 0

Match 129
View Details

2798183 Yêu Mãi Em ThôiYêu Mãi Em Thôi 1

2798315 Cuối CùngCuối Cùng 1

Match 130
View Details

2798202 SWAGSWAG 0

2798182 YLYL 0

Match 131
View Details

2798281 Lee - Nam Lee - Nam 1

2798301 Genius Bùi HiềnGenius Bùi Hiền 1

Match 132
View Details

2798243 TuSangTuSang 0

2798278 MOBILE LEGENDMOBILE LEGEND 0

Match 133
View Details

2798316 Công ChấtCông Chất 1

2798213 Mạnh - Chung Mạnh - Chung 1

Match 134
View Details

2798288 KemXoiKemXoi 0

2798309 Du - Kiến Trung Du - Kiến Trung 0

Match 135
View Details

2798238 VN-DartTeakyVN-DartTeaky 1

2798231 1 game đi về1 game đi về 0

Match 136
View Details

2798335 79RealLove79RealLove 1

2798250 The richest 3The richest 3 0

Match 137
View Details

2798336 5 STAR5 STAR 1

2798194 Tony HouseTony House 0

Match 138
View Details

2798222 CôBaSàiGònCôBaSàiGòn 1

2798239 Vjpboylc123Vjpboylc123 1

Match 139
View Details

2798287 Kênh5ARBKênh5ARB 0

2798330 Auto winAuto win 1

Match 140
View Details

2798209 One DirectionOne Direction 0

2798295 HK-SWAGHK-SWAG 1

Match 141
View Details

2798262 SharkShark 0

2798283 KunKunKunKun 1

Match 142
View Details

2798320 Cam lan sucCam lan suc 0

2798203 SharkTankJ07SharkTankJ07 0

Match 143
View Details

2798311 Đội sổĐội sổ 1

2798217 Huy và datHuy và dat 1

Match 144
View Details

2798312 Đội 502Đội 502 0

2798332 Anh EmAnh Em 0

Match 145
View Details

2798185 WinxWinx 1

2798341 67896789 0

Match 146
View Details

2798233 TTTHTTTH 1

2798299 GENUIS STARGENUIS STAR 0

Match 147
View Details

2798259 SongtoanSongtoan 1

2798314 ĐẠT - MINH ĐẠT - MINH 0

Match 148
View Details

2798331 Anhem77Anhem77 1

2798186 WhiteSnowWhiteSnow 0

Match 149
View Details

2798251 The HeirsThe Heirs 1

2798268 Quyết tâmQuyết tâm 0

Match 150
View Details

2798204 Sang Chảnh Sang Chảnh 1

2798323 BornToWinBornToWin 0

Match 151
View Details

2798321 ButterflyButterfly 1

2798230 Be0idolBe0idol 0

Match 152
View Details

2798326 Best Of The WorldBest Of The World 1

2798244 KingQueenKingQueen 1

Match 153
View Details

2798226 CEO_VictorCEO_Victor 0

2798187 VNTEAMVNTEAM 1

Match 154
View Details

2798307 Family_TDFamily_TD 0

2798193 TrênNúiXuốngTrênNúiXuống 0

Match 155
View Details

2798333 AkatsukiAkatsuki 1

2798276 NeverMindNeverMind 1

Match 156
View Details

2798247 Thừa LưuThừa Lưu 0

2798325 BlueStarBlueStar 1

Match 157
View Details

2798265 RickkidsRickkids 0

2798305 FCK5FCK5 0

Match 158
View Details

2798294 HoneyHoney 1

2798227 Câu lặc bộ 1130Câu lặc bộ 1130 0

Match 159
View Details

2798274 NinhNhiNinhNhi 1

2798266 RF.MèoRF.Mèo 1

Match 160
View Details

2798219 HoneyHoney 0

2798328 BãoBão 0

Match 161
View Details

2798246 TrẩuVNTrẩuVN 1

2798292 Hưng Yên ClubHưng Yên Club 0

Match 162
View Details

2798197 Team BFFTeam BFF 1

2798234 Xóm Trọ Nhỏ Xóm Trọ Nhỏ 0

Match 163
View Details

2798235 xịtxịt 1

2798273 NTKNNTKN 0

Match 164
View Details

2798267 R&ER&E 1

2798290 KasMapKasMap 0

Match 165
View Details

2798340 1A-CM1A-CM 1

2798225 Chân ĐấtChân Đất 1

Match 166
View Details

2798210 NikeNike 0

2798224 Chiến LangChiến Lang 0

Match 167
View Details

2798228 Cao GiaCao Gia 1

2798241 ViettelTeamViettelTeam 1

Match 168
View Details

2798220 FamilyFamily 0

2798280 LinatranLinatran 0

Match 169
View Details

2798206 RồngVàngRồngVàng 1

2798272 PikachuPikachu 1

Match 170
View Details

2798310 đội team 7a5đội team 7a5 0

2798258 SproSpro 0

Match 171
View Details

2798324 BlueStar1BlueStar1 1

2798256 Sunshine Sunshine 1

Match 172
View Details

2798308 Dũng Hiệp đzaiDũng Hiệp đzai 0

2798242 Tuti-hồng đàoTuti-hồng đào 1

Match 173
View Details

2798322 BossBoss 0

2798263 RothschildRothschild 1

Match 174
View Details

2798282 LaughLaugh 0

2798248 Thích thi chiềuThích thi chiều 0

Match 175
View Details

2798216 KoalaKoala 1

2798303 Funny BoysFunny Boys 0

Match 176
View Details

2798232 Zing360Zing360 1

2798317 Con nhà nghèo Con nhà nghèo 1

Match 177
View Details

2798257 StarStar 0

2798211 Nam Bắc Hợp NhấtNam Bắc Hợp Nhất 1

Match 178
View Details

2798254 SYHennoSYHenno 0

2798339 1stBinhPhuoc1st1stBinhPhuoc1st 0

Match 179
View Details

2798198 Team BẹpTeam Bẹp 1

2798337 360mobi360mobi 0

Match 180
View Details

2798207 PikaChi is the BestPikaChi is the Best 1

2798264 RM5SRM5S 1

Match 181
View Details

2798291 JinDunJinDun 0

2798284 KnightKnight 1

Match 182
View Details

2798334 A5 2k1A5 2k1 0

2798245 Trùm NixieTrùm Nixie 0

Match 183
View Details

2798201 Sweet Sweet 1

2798297 HihiHihi 0

Match 184
View Details

2798300 GENIUSerGENIUSer 1

2798260 Sóng NgầmSóng Ngầm 0

Match 185
View Details

2798190 Tỷ Phú TGTỷ Phú TG 1

2798208 PDBTPDBT 1

Match 186
View Details

2798252 ThàiThài 0

2798189 UlawDS41UlawDS41 1

Match 187
View Details

2798200 Tấn Minh???? Mỹ LinhTấn Minh???? Mỹ Linh 0

2798270 Pyc9Pyc9 1

Match 188
View Details

2798237 Vua Em 1Vua Em 1 0

2798229 BuffaloBuffalo 1

Match 189
View Details

2798338 2billionaires2billionaires 0

2798286 KgTECKgTEC 1

Match 190
View Details

2798221 FAFA 0

2798236 WOWWOW 1

Match 191
View Details

2798212 MoneyVNMoneyVN 0

2798199 Team 18Team 18 1

Match 192
View Details

2798205 S9S9 0

RO64
Best of 1

2798183 Yêu Mãi Em ThôiYêu Mãi Em Thôi 0

Match 193
View Details

2798315 Cuối CùngCuối Cùng 1

2798281 Lee - Nam Lee - Nam 1

Match 194
View Details

2798301 Genius Bùi HiềnGenius Bùi Hiền 0

2798316 Công ChấtCông Chất 0

Match 195
View Details

2798213 Mạnh - Chung Mạnh - Chung 1

2798238 VN-DartTeakyVN-DartTeaky 1

Match 196
View Details

2798335 79RealLove79RealLove 0

2798336 5 STAR5 STAR 1

Match 197
View Details

2798222 CôBaSàiGònCôBaSàiGòn 0

2798239 Vjpboylc123Vjpboylc123 0

Match 198
View Details

2798330 Auto winAuto win 1

2798295 HK-SWAGHK-SWAG 1

Match 199
View Details

2798283 KunKunKunKun 0

2798311 Đội sổĐội sổ 1

Match 200
View Details

2798217 Huy và datHuy và dat 0

2798185 WinxWinx 1

Match 201
View Details

2798233 TTTHTTTH 0

2798259 SongtoanSongtoan 0

Match 202
View Details

2798331 Anhem77Anhem77 1

2798251 The HeirsThe Heirs 1

Match 203
View Details

2798204 Sang Chảnh Sang Chảnh 0

2798321 ButterflyButterfly 1

Match 204
View Details

2798326 Best Of The WorldBest Of The World 0

2798244 KingQueenKingQueen 1

Match 205
View Details

2798187 VNTEAMVNTEAM 0

2798333 AkatsukiAkatsuki 1

Match 206
View Details

2798276 NeverMindNeverMind 0

2798325 BlueStarBlueStar 1

Match 207
View Details

2798294 HoneyHoney 0

2798274 NinhNhiNinhNhi 1

Match 208
View Details

2798266 RF.MèoRF.Mèo 0

2798246 TrẩuVNTrẩuVN 1

Match 209
View Details

2798197 Team BFFTeam BFF 0

2798235 xịtxịt 0

Match 210
View Details

2798267 R&ER&E 1

2798340 1A-CM1A-CM 1

Match 211
View Details

2798225 Chân ĐấtChân Đất 0

2798228 Cao GiaCao Gia 0

Match 212
View Details

2798241 ViettelTeamViettelTeam 1

2798206 RồngVàngRồngVàng 1

Match 213
View Details

2798272 PikachuPikachu 0

2798324 BlueStar1BlueStar1 1

Match 214
View Details

2798256 Sunshine Sunshine 0

2798242 Tuti-hồng đàoTuti-hồng đào 1

Match 215
View Details

2798263 RothschildRothschild 0

2798216 KoalaKoala 0

Match 216
View Details

2798232 Zing360Zing360 1

2798317 Con nhà nghèo Con nhà nghèo 1

Match 217
View Details

2798211 Nam Bắc Hợp NhấtNam Bắc Hợp Nhất 0

2798198 Team BẹpTeam Bẹp 0

Match 218
View Details

2798207 PikaChi is the BestPikaChi is the Best 1

2798264 RM5SRM5S 1

Match 219
View Details

2798284 KnightKnight 0

2798201 Sweet Sweet 0

Match 220
View Details

2798300 GENIUSerGENIUSer 1

2798190 Tỷ Phú TGTỷ Phú TG 1

Match 221
View Details

2798208 PDBTPDBT 0

2798189 UlawDS41UlawDS41 1

Match 222
View Details

2798270 Pyc9Pyc9 0

2798229 BuffaloBuffalo 1

Match 223
View Details

2798286 KgTECKgTEC 0

2798236 WOWWOW 1

Match 224
View Details

2798199 Team 18Team 18 0

RO32
Best of 1

2798315 Cuối CùngCuối Cùng 0

Match 225
View Details

2798281 Lee - Nam Lee - Nam 1

2798213 Mạnh - Chung Mạnh - Chung 0

Match 226
View Details

2798238 VN-DartTeakyVN-DartTeaky 1

2798336 5 STAR5 STAR 1

Match 227
View Details

2798330 Auto winAuto win 0

2798295 HK-SWAGHK-SWAG 1

Match 228
View Details

2798311 Đội sổĐội sổ 0

2798185 WinxWinx 0

Match 229
View Details

2798331 Anhem77Anhem77 1

2798251 The HeirsThe Heirs 1

Match 230
View Details

2798321 ButterflyButterfly 0

2798244 KingQueenKingQueen 1

Match 231
View Details

2798333 AkatsukiAkatsuki 0

2798325 BlueStarBlueStar 1

Match 232
View Details

2798274 NinhNhiNinhNhi 0

2798246 TrẩuVNTrẩuVN 0

Match 233
View Details

2798267 R&ER&E 1

2798340 1A-CM1A-CM 1

Match 234
View Details

2798241 ViettelTeamViettelTeam 0

2798206 RồngVàngRồngVàng 1

Match 235
View Details

2798324 BlueStar1BlueStar1 0

2798242 Tuti-hồng đàoTuti-hồng đào 0

Match 236
View Details

2798232 Zing360Zing360 1

2798317 Con nhà nghèo Con nhà nghèo 1

Match 237
View Details

2798207 PikaChi is the BestPikaChi is the Best 0

2798264 RM5SRM5S 1

Match 238
View Details

2798300 GENIUSerGENIUSer 0

2798190 Tỷ Phú TGTỷ Phú TG 0

Match 239
View Details

2798189 UlawDS41UlawDS41 1

2798229 BuffaloBuffalo 0

Match 240
View Details

2798236 WOWWOW 1

RO16
Best of 1

2798281 Lee - Nam Lee - Nam 0

Match 241
View Details

2798238 VN-DartTeakyVN-DartTeaky 1

2798336 5 STAR5 STAR 1

Match 242
View Details

2798295 HK-SWAGHK-SWAG 0

2798331 Anhem77Anhem77 0

Match 243
View Details

2798251 The HeirsThe Heirs 1

2798244 KingQueenKingQueen 1

Match 244
View Details

2798325 BlueStarBlueStar 0

2798267 R&ER&E 0

Match 245
View Details

2798340 1A-CM1A-CM 1

2798206 RồngVàngRồngVàng 0

Match 246
View Details

2798232 Zing360Zing360 1

2798317 Con nhà nghèo Con nhà nghèo 0

Match 247
View Details

2798264 RM5SRM5S 1

2798189 UlawDS41UlawDS41 1

Match 248
View Details

2798236 WOWWOW 0

Quarter-finals
Best of 1

2798238 VN-DartTeakyVN-DartTeaky 1

Match 249
View Details

2798336 5 STAR5 STAR 0

2798251 The HeirsThe Heirs 1

Match 250
View Details

2798244 KingQueenKingQueen 0

2798340 1A-CM1A-CM 1

Match 251
View Details

2798232 Zing360Zing360 0

2798264 RM5SRM5S 0

Match 252
View Details

2798189 UlawDS41UlawDS41 1

Semi-finals
Best of 1

2798238 VN-DartTeakyVN-DartTeaky 1

Match 253
View Details

2798251 The HeirsThe Heirs 0

2798340 1A-CM1A-CM 0

Match 254
View Details

2798189 UlawDS41UlawDS41 1

Final
Best of 3

2798238 VN-DartTeakyVN-DartTeaky 0

Match 255
View Details

2798189 UlawDS41UlawDS41 2

RO1
Best of 1

2798189 UlawDS41UlawDS41 -

3rd Place Match
Best of 1

2798251 The HeirsThe Heirs 1

Match 256
View Details

2798340 1A-CM1A-CM 0

3rd Place Match
Best of 1

2798251 The HeirsThe Heirs -

DreamHack WCG Canda uPlayreal Altitude Gaming League North American Star League