Add a Timestamp


Local
UTC

E-mail

asdfasdf

StarCraft 2Mobile Legends: Bang Bang VNG - Đại Chiến Văn phòng

Embed these Brackets

Quarter-finals
Best of 1

2812162 1 0 Dú Na và đồng bọnDú Na và đồng bọn 10

2812167 1 0 FreeWinFreeWin 00

2812161 1 0 MBD ChainsmokerMBD Chainsmoker 10

2812165 1 0 FEED thật thần thánhFEED thật thần thánh 00

2812166 1 0 S8 Sao StarS8 Sao Star 10

2812168 1 0 FreeWinFreeWin 00

2812163 1 0 IT VNGIT VNG 10

2812164 1 0 ZaloPayZaloPay 00

+s
Semi-finals
Best of 1

Spoiler Free 2812162 1 1 Dú Na và đồng bọnDú Na và đồng bọn 00

2812161 1 1 MBD ChainsmokerMBD Chainsmoker 10

2812166 1 1 S8 Sao StarS8 Sao Star 10

2812163 1 1 IT VNGIT VNG 00

+s
Final
Best of 1

Spoiler Free 2812161 1 2 MBD ChainsmokerMBD Chainsmoker 10

2812166 1 2 S8 Sao StarS8 Sao Star 00

+s
RO1
Best of 1

Spoiler Free 2812161 1 3 MBD ChainsmokerMBD Chainsmoker -

+s
Round 1
Best of 1

2812167 2 0 FreeWinFreeWin 00

2812165 2 0 FEED thật thần thánhFEED thật thần thánh 10

2812168 2 0 FreeWinFreeWin 00

2812164 2 0 ZaloPayZaloPay 10

+s
Round 2
Best of 1

Spoiler Free 2812163 2 1 IT VNGIT VNG 10

Match 10
View Details

Spoiler Free 2812165 2 1 FEED thật thần thánhFEED thật thần thánh 00

Spoiler Free 2812162 2 1 Dú Na và đồng bọnDú Na và đồng bọn 00

Match 11
View Details

2812164 2 1 ZaloPayZaloPay 10

+s
Round 3
Best of 1

Spoiler Free 2812163 2 2 IT VNGIT VNG 10

Match 12
View Details

2812164 2 2 ZaloPayZaloPay 00

+s
Round 4
Best of 1

Spoiler Free 2812166 2 3 S8 Sao StarS8 Sao Star 00

Match 13
View Details

Spoiler Free 2812163 2 3 IT VNGIT VNG 10

+s
Round 5
Best of 1

Spoiler Free 2812163 2 4 IT VNGIT VNG -

+s
Final
Best of 1

Spoiler Free 2812161 3 0 MBD ChainsmokerMBD Chainsmoker 1

Match 14
View Details

Spoiler Free 2812163 3 0 IT VNGIT VNG 0

+s
RO1
Best of 3

Spoiler Free 2812161 3 1 MBD ChainsmokerMBD Chainsmoker -

DreamHack WCG Canda uPlayreal Altitude Gaming League North American Star League