Add a Timestamp


Local
UTC

E-mail

asdfasdf

StarCraft 2Solo

Embed these Brackets

RO32
Best of 1

2839081 Ánh dươngÁnh dương 1

2839092 FreeWinFreeWin 0

2839078 Võ anh huyVõ anh huy 0

2839067 Hoàng lê minh vũHoàng lê minh vũ 1

2839070 Minh lêMinh lê 1

2839071 Trường thọTrường thọ 0

2839072 Ngô văn vũNgô văn vũ 1

2839080 Khánh dươngKhánh dương 0

2839082 Bé vươngBé vương 0

2839079 Gia bảoGia bảo 1

2839084 Vũ hoàngVũ hoàng 1

2839074 Văn phanVăn phan 0

2839087 Văn hiềnVăn hiền 0

2839077 Xuân dươngXuân dương 1

2839085 Viết diệpViết diệp 1

2839069 Quân duyQuân duy 0

2839091 Thanh tiếnThanh tiến 1

2839093 FreeWinFreeWin 0

2839068 Đặng bảo khoaĐặng bảo khoa 0

Match 10
View Details

2839090 Anh tuấnAnh tuấn 1

2839073 Quang tiếnQuang tiến 0

Match 11
View Details

2839063 Như ýNhư ý 1

2839089 Huỳnh ýHuỳnh ý 1

Match 12
View Details

2839066 Văn huyVăn huy 0

2839075 Nguyễn thành huyNguyễn thành huy 1

Match 13
View Details

2839094 FreeWinFreeWin 0

2839076 Phú lộcPhú lộc 0

Match 14
View Details

2839083 Ngọc hàNgọc hà 1

2839064 Gia khảiGia khải 1

Match 15
View Details

2839086 Minh quýMinh quý 0

2839065 Văn kaVăn ka 0

Match 16
View Details

2839088 Tấn linhTấn linh 1

RO16
Best of 1

2839081 Ánh dươngÁnh dương 1

Match 17
View Details

2839067 Hoàng lê minh vũHoàng lê minh vũ 0

2839070 Minh lêMinh lê 1

Match 18
View Details

2839072 Ngô văn vũNgô văn vũ 0

2839079 Gia bảoGia bảo 1

Match 19
View Details

2839084 Vũ hoàngVũ hoàng 0

2839077 Xuân dươngXuân dương 1

Match 20
View Details

2839085 Viết diệpViết diệp 0

2839091 Thanh tiếnThanh tiến 1

Match 21
View Details

2839090 Anh tuấnAnh tuấn 0

2839063 Như ýNhư ý 0

Match 22
View Details

2839089 Huỳnh ýHuỳnh ý 1

2839075 Nguyễn thành huyNguyễn thành huy 1

Match 23
View Details

2839083 Ngọc hàNgọc hà 0

2839064 Gia khảiGia khải 0

Match 24
View Details

2839088 Tấn linhTấn linh 1

Quarter-finals
Best of 1

2839081 Ánh dươngÁnh dương 0

Match 25
View Details

2839070 Minh lêMinh lê 1

2839079 Gia bảoGia bảo 1

Match 26
View Details

2839077 Xuân dươngXuân dương 0

2839091 Thanh tiếnThanh tiến 0

Match 27
View Details

2839089 Huỳnh ýHuỳnh ý 1

2839075 Nguyễn thành huyNguyễn thành huy 0

Match 28
View Details

2839088 Tấn linhTấn linh 1

Semi-finals
Best of 1

2839070 Minh lêMinh lê 0

Match 29
View Details

2839079 Gia bảoGia bảo 1

2839089 Huỳnh ýHuỳnh ý 0

Match 30
View Details

2839088 Tấn linhTấn linh 1

Final
Best of 1

2839079 Gia bảoGia bảo 0

Match 31

2839088 Tấn linhTấn linh 0

RO1
Best of 1

0 -

3rd Place Match
Best of 1

2839070 Minh lêMinh lê 0

Match 32

2839089 Huỳnh ýHuỳnh ý 0

3rd Place Match
Best of 1

0 -

DreamHack WCG Canda uPlayreal Altitude Gaming League North American Star League