Add a Timestamp


Local
UTC

E-mail

asdfasdf

StarCraft 2Solo

Embed these Brackets

RO32
Best of 1

2840000 1 0 Hoàng phương Hoàng phương 0

Match 1

2839987 1 0 Hữu tú Hữu tú 0

2840006 1 0 Công vỹ Công vỹ 0

Match 2

2840008 1 0 Văn huy Văn huy 0

2840011 1 0 Trương vũ Trương vũ 0

Match 3

2840002 1 0 Duy phong Duy phong 0

2839982 1 0 Hồng phátHồng phát 0

Match 4

2839983 1 0 Ngọc nhất Ngọc nhất 0

2839985 1 0 Minh đứcMinh đức 0

Match 5

2839991 1 0 Hoàng thái Hoàng thái 0

2839990 1 0 Nguyễn thông Nguyễn thông 0

Match 6

2840012 1 0 Hồng đức Hồng đức 0

2839999 1 0 Tiến trung Tiến trung 0

Match 7

2839996 1 0 Bảo châu Bảo châu 0

2840013 1 0 Hữu phiHữu phi 0

Match 8

2839995 1 0 Đình hùngĐình hùng 0

2840001 1 0 Tấn nhật Tấn nhật 0

Match 9

2840010 1 0 Thái châu Thái châu 0

2840005 1 0 Bảo minh Bảo minh 0

Match 10

2839997 1 0 Thanh tùngThanh tùng 0

2840007 1 0 Thành hứaThành hứa 0

Match 11

2839992 1 0 Chu thiện Chu thiện 0

2839988 1 0 Nguyên lý Nguyên lý 0

Match 12

2840003 1 0 Minh đức Minh đức 0

2839998 1 0 Đại nghĩa Đại nghĩa 0

Match 13

2840004 1 0 Thanh lãmThanh lãm 0

2839994 1 0 Anh quânAnh quân 0

Match 14

2839986 1 0 Như thành Như thành 0

2839984 1 0 Ngọc dũng Ngọc dũng 0

Match 15

2839993 1 0 Nguyễn tây Nguyễn tây 0

2839989 1 0 Thành trung Thành trung 0

Match 16

2840009 1 0 Trần văn thái Trần văn thái 0

+s
RO16
Best of 1

0 -

Match 17

0 -

0 -

Match 18

0 -

0 -

Match 19

0 -

0 -

Match 20

0 -

0 -

Match 21

0 -

0 -

Match 22

0 -

0 -

Match 23

0 -

0 -

Match 24

0 -

+s
Quarter-finals
Best of 1

0 -

Match 25

0 -

0 -

Match 26

0 -

0 -

Match 27

0 -

0 -

Match 28

0 -

+s
Semi-finals
Best of 1

0 -

Match 29

0 -

0 -

Match 30

0 -

+s
Final
Best of 1

0 -

Match 31

0 -

+s
RO1
Best of 1

0 -

+s
3rd Place Match
Best of 1

0 -

Match 32

0 -

+s
3rd Place Match
Best of 1

0 -

DreamHack WCG Canda uPlayreal Altitude Gaming League North American Star League