Add a Timestamp


Local
UTC

E-mail

asdfasdf

StarCraft 2ĐTST 2020 - ĐẮK NÔNG || LÂM ĐỒNG || ĐỒNG THÁP

Embed these Brackets

RO32
Best of 1

2861403 King team_Đ.ThápKing team_Đ.Tháp 1

2861411 FreeWinFreeWin 0

2861409 Royal_Đắk NôngRoyal_Đắk Nông 1

2861401 Dream Team _Lâm ĐồngDream Team _Lâm Đồng 0

2861400 NCT family_Lâm ĐồngNCT family_Lâm Đồng 1

2861412 FreeWinFreeWin 0

2861399 đắk nông II_Đắk Nôngđắk nông II_Đắk Nông 1

2861413 FreeWinFreeWin 0

2861394 VN cup Cake_Đắk NôngVN cup Cake_Đắk Nông 1

2861414 FreeWinFreeWin 0

2861402 KingZone_Đ.ThápKingZone_Đ.Tháp 0

2861392 Tấu Hài_Đắk NôngTấu Hài_Đắk Nông 1

2861408 Chicken_Đ.ThápChicken_Đ.Tháp 1

2861415 FreeWinFreeWin 0

2861391 Đi lấy giải_Đắk NôngĐi lấy giải_Đắk Nông 1

2861416 FreeWinFreeWin 0

2861404 King Esport_Đ.ThápKing Esport_Đ.Tháp 1

2861417 FreeWinFreeWin 0

2861405 CES_Đ.ThápCES_Đ.Tháp 1

Match 10
View Details

2861393 Team “48”Team “48” 0

2861397 coffee game_Đắk Nôngcoffee game_Đắk Nông 1

Match 11
View Details

2861418 FreeWinFreeWin 0

2861396 Team ADC_Đắk NôngTeam ADC_Đắk Nông 1

Match 12
View Details

2861419 FreeWinFreeWin 0

2861398 48 gaming_Đắk Nông48 gaming_Đắk Nông 1

Match 13
View Details

2861420 FreeWinFreeWin 0

2861395 Team XND_Đắk NôngTeam XND_Đắk Nông 1

Match 14
View Details

2861407 WinOfDefeat_Đ.ThápWinOfDefeat_Đ.Tháp 0

2861410 DP 2DP 2 1

Match 15
View Details

2861421 FreeWinFreeWin 0

2861406 King Team 2_Đ.ThápKing Team 2_Đ.Tháp 1

Match 16
View Details

2861422 FreeWinFreeWin 0

RO16
Best of 1

2861403 King team_Đ.ThápKing team_Đ.Tháp 0

Match 17
View Details

2861409 Royal_Đắk NôngRoyal_Đắk Nông 1

2861400 NCT family_Lâm ĐồngNCT family_Lâm Đồng 0

Match 18
View Details

2861399 đắk nông II_Đắk Nôngđắk nông II_Đắk Nông 1

2861394 VN cup Cake_Đắk NôngVN cup Cake_Đắk Nông 1

Match 19
View Details

2861392 Tấu Hài_Đắk NôngTấu Hài_Đắk Nông 0

2861408 Chicken_Đ.ThápChicken_Đ.Tháp 0

Match 20
View Details

2861391 Đi lấy giải_Đắk NôngĐi lấy giải_Đắk Nông 1

2861404 King Esport_Đ.ThápKing Esport_Đ.Tháp 1

Match 21
View Details

2861405 CES_Đ.ThápCES_Đ.Tháp 0

2861397 coffee game_Đắk Nôngcoffee game_Đắk Nông 1

Match 22
View Details

2861396 Team ADC_Đắk NôngTeam ADC_Đắk Nông 0

2861398 48 gaming_Đắk Nông48 gaming_Đắk Nông 0

Match 23
View Details

2861395 Team XND_Đắk NôngTeam XND_Đắk Nông 1

2861410 DP 2DP 2 0

Match 24
View Details

2861406 King Team 2_Đ.ThápKing Team 2_Đ.Tháp 1

Quarter-finals
Best of 1

2861409 Royal_Đắk NôngRoyal_Đắk Nông 0

Match 25
View Details

2861399 đắk nông II_Đắk Nôngđắk nông II_Đắk Nông 1

2861394 VN cup Cake_Đắk NôngVN cup Cake_Đắk Nông 1

Match 26
View Details

2861391 Đi lấy giải_Đắk NôngĐi lấy giải_Đắk Nông 0

2861404 King Esport_Đ.ThápKing Esport_Đ.Tháp 1

Match 27
View Details

2861397 coffee game_Đắk Nôngcoffee game_Đắk Nông 0

2861395 Team XND_Đắk NôngTeam XND_Đắk Nông 0

Match 28
View Details

2861406 King Team 2_Đ.ThápKing Team 2_Đ.Tháp 1

Semi-finals
Best of 1

2861399 đắk nông II_Đắk Nôngđắk nông II_Đắk Nông 1

Match 29
View Details

2861394 VN cup Cake_Đắk NôngVN cup Cake_Đắk Nông 0

2861404 King Esport_Đ.ThápKing Esport_Đ.Tháp 1

Match 30
View Details

2861406 King Team 2_Đ.ThápKing Team 2_Đ.Tháp 0

Final
Best of 1

2861399 đắk nông II_Đắk Nôngđắk nông II_Đắk Nông 0

Match 31

2861404 King Esport_Đ.ThápKing Esport_Đ.Tháp 0

RO1
Best of 1

0 -

3rd Place Match
Best of 1

2861394 VN cup Cake_Đắk NôngVN cup Cake_Đắk Nông 0

Match 32

2861406 King Team 2_Đ.ThápKing Team 2_Đ.Tháp 0

3rd Place Match
Best of 1

0 -

DreamHack WCG Canda uPlayreal Altitude Gaming League North American Star League