Add a Timestamp


Local
UTC

E-mail

asdfasdf

StarCraft 2TUẦN 3 - NHÁNH 1

Embed these Brackets

RO16
Best of 1

2867141 1 0 X-PRO ESPORTS X-PRO ESPORTS 10

2867151 1 0 FreeWinFreeWin 00

2867147 1 0 VivuVivu 00

2867150 1 0 Mấy Cu nèMấy Cu nè 10

2867138 1 0 Ninh ThuậnNinh Thuận 10

2867137 1 0 AnhEmVuiVẻ EsporstAnhEmVuiVẻ Esporst 00

2867149 1 0 ADNADN 10

2867144 1 0 The New DayThe New Day 00

2867139 1 0 10

2867152 1 0 FreeWinFreeWin 00

2867142 1 0 Giải nhất chứ còn gìGiải nhất chứ còn gì 00

2867146 1 0 Đánh Cho CóĐánh Cho Có 10

2867140 1 0 Zen Thức GamingZen Thức Gaming 10

2867143 1 0 Team NLSTeam NLS 00

2867145 1 0 TGG kì dậy kìaTGG kì dậy kìa 00

2867148 1 0 Xin game nàyXin game này 10

+s
Quarter-finals
Best of 1

Spoiler Free 2867141 1 1 X-PRO ESPORTS X-PRO ESPORTS 10

2867150 1 1 Mấy Cu nèMấy Cu nè 00

2867138 1 1 Ninh ThuậnNinh Thuận 00

Match 10
View Details

2867149 1 1 ADNADN 10

2867139 1 1 00

Match 11
View Details

2867146 1 1 Đánh Cho CóĐánh Cho Có 10

2867140 1 1 Zen Thức GamingZen Thức Gaming 10

Match 12
View Details

2867148 1 1 Xin game nàyXin game này 00

+s
Semi-finals
Best of 1

Spoiler Free 2867141 1 2 X-PRO ESPORTS X-PRO ESPORTS 0

Match 13

2867149 1 2 ADNADN 0

2867146 1 2 Đánh Cho CóĐánh Cho Có 00

Match 14
View Details

2867140 1 2 Zen Thức GamingZen Thức Gaming 10

+s
Final
Best of 1

0 -

Match 15

2867140 1 3 Zen Thức GamingZen Thức Gaming 0

+s
RO1
Best of 1

0 -

+s
3rd Place Match
Best of 1

2867146 4 0 Đánh Cho CóĐánh Cho Có 00

Match 16

0 -

+s
3rd Place Match
Best of 1

0 -

DreamHack WCG Canda uPlayreal Altitude Gaming League North American Star League