Add a Timestamp


Local
UTC

E-mail

asdfasdf

StarCraft 2Solo rovan

Embed these Brackets

RO16
Best of 1

2871831 1 0 Trương Minh khoa Trương Minh khoa 10

2871839 1 0 FreeWinFreeWin 00

2871836 1 0 Trần vũ luânTrần vũ luân 0

Match 2

2871837 1 0 Lê Quang nghĩaLê Quang nghĩa 0

2871838 1 0 Nguyễn danh tháiNguyễn danh thái 0

Match 3

2871833 1 0 Văn công nhật trườngVăn công nhật trường 0

2871827 1 0 Hồ văn tấn Hồ văn tấn 0

Match 4

2871834 1 0 Huỳnh tấn tài phúHuỳnh tấn tài phú 0

2871828 1 0 Thân trươngThân trương 10

2871840 1 0 FreeWinFreeWin 00

2871826 1 0 Nguyễn Minh MẫnNguyễn Minh Mẫn 0

Match 6

2871830 1 0 Nguyễn hiếu nghĩa Nguyễn hiếu nghĩa 0

2871832 1 0 Võ hoàng minh nghĩaVõ hoàng minh nghĩa 10

2871841 1 0 FreeWinFreeWin 00

2871835 1 0 Huỳnh trọng đức Huỳnh trọng đức 0

Match 8

2871829 1 0 Nguyễn thành nhân Nguyễn thành nhân 0

+s
Quarter-finals
Best of 1

Spoiler Free 2871831 1 1 Trương Minh khoa Trương Minh khoa 0

Match 9

0 -

0 -

Match 10

0 -

2871828 1 1 Thân trươngThân trương 0

Match 11

0 -

2871832 1 1 Võ hoàng minh nghĩaVõ hoàng minh nghĩa 0

Match 12

0 -

+s
Semi-finals
Best of 1

0 -

Match 13

0 -

0 -

Match 14

0 -

+s
Final
Best of 1

0 -

Match 15

0 -

+s
RO1
Best of 1

0 -

+s
3rd Place Match
Best of 1

0 -

Match 16

0 -

+s
3rd Place Match
Best of 1

0 -

DreamHack WCG Canda uPlayreal Altitude Gaming League North American Star League