Add a Timestamp


Local
UTC

E-mail

asdfasdf

StarCraft 2Solo rovan

Embed these Brackets

RO16
Best of 1

2871831 Trương Minh khoa Trương Minh khoa 1

2871839 FreeWinFreeWin 0

2871836 Trần vũ luânTrần vũ luân 0

Match 2

2871837 Lê Quang nghĩaLê Quang nghĩa 0

2871838 Nguyễn danh tháiNguyễn danh thái 0

Match 3

2871833 Văn công nhật trườngVăn công nhật trường 0

2871827 Hồ văn tấn Hồ văn tấn 0

Match 4

2871834 Huỳnh tấn tài phúHuỳnh tấn tài phú 0

2871828 Thân trươngThân trương 1

2871840 FreeWinFreeWin 0

2871826 Nguyễn Minh MẫnNguyễn Minh Mẫn 0

Match 6

2871830 Nguyễn hiếu nghĩa Nguyễn hiếu nghĩa 0

2871832 Võ hoàng minh nghĩaVõ hoàng minh nghĩa 1

2871841 FreeWinFreeWin 0

2871835 Huỳnh trọng đức Huỳnh trọng đức 0

Match 8

2871829 Nguyễn thành nhân Nguyễn thành nhân 0

Quarter-finals
Best of 1

2871831 Trương Minh khoa Trương Minh khoa 0

Match 9

0 -

0 -

Match 10

0 -

2871828 Thân trươngThân trương 0

Match 11

0 -

2871832 Võ hoàng minh nghĩaVõ hoàng minh nghĩa 0

Match 12

0 -

Semi-finals
Best of 1

0 -

Match 13

0 -

0 -

Match 14

0 -

Final
Best of 1

0 -

Match 15

0 -

RO1
Best of 1

0 -

3rd Place Match
Best of 1

0 -

Match 16

0 -

3rd Place Match
Best of 1

0 -

DreamHack WCG Canda uPlayreal Altitude Gaming League North American Star League