Add a Timestamp


Local
UTC

E-mail

asdfasdf

StarCraft 2TikTok Hero Challenger - Bảng B

Embed these Brackets

RO32
Best of 3

2872594 Only OneOnly One 0

Match 1

2872611 LovelyTeam79LovelyTeam79 0

2872587 86 Team86 Team 0

Match 2

2872606 TiktokerTiktoker 0

2872605 Con GàCon Gà 0

Match 3

2872586 Cntt k65 humgCntt k65 humg 0

2872607 XD•teamXD•team 0

Match 4

2872608 Thái Bình quê lúaThái Bình quê lúa 0

2872589 VB.Bí NgôVB.Bí Ngô 0

Match 5

2872598 SMGSMG 0

2872596 VLHCVLHC 0

Match 6

2872595 Don't play Don't play 0

2872599 Hội ACEHội ACE 0

Match 7

2872590 HOÀNG ĐÔNG TEAMHOÀNG ĐÔNG TEAM 0

2872610 GamingXproGamingXpro 0

Match 8

2872600 TĐ2k2TĐ2k2 0

2872616 Thạch Thất TeamThạch Thất Team 0

Match 9

2872601 Champ buff bẩnChamp buff bẩn 0

2872604 Hải Phòng Đất CảngHải Phòng Đất Cảng 0

Match 10

2872614 Sơn lôi teamSơn lôi team 0

2872591 SOLOSOLO 0

Match 11

2872585 Team F.O.XTeam F.O.X 0

2872609 AESG ClupAESG Clup 0

Match 12

2872592 VLHCVLHC 0

2872588 SPMSPM 0

Match 13

2872612 ????????????????????•????????????????ヅ????????????????????•????????????????ヅ 0

2872613 TTGRTTGR 0

Match 14

2872603 WjbuWjbu 0

2872615 Chư sê familyChư sê family 0

Match 15

2872593 zeroteamzeroteam 0

2872602 Thanh longThanh long 0

Match 16

2872597 GoldNoProGoldNoPro 0

RO16
Best of 3

0 -

Match 17

0 -

0 -

Match 18

0 -

0 -

Match 19

0 -

0 -

Match 20

0 -

0 -

Match 21

0 -

0 -

Match 22

0 -

0 -

Match 23

0 -

0 -

Match 24

0 -

Quarter-finals
Best of 3

0 -

Match 25

0 -

0 -

Match 26

0 -

0 -

Match 27

0 -

0 -

Match 28

0 -

Semi-finals
Best of 3

0 -

Match 29

0 -

0 -

Match 30

0 -

Final
Best of 1

0 -

Match 31

0 -

RO1
Best of 1

0 -

DreamHack WCG Canda uPlayreal Altitude Gaming League North American Star League