Add a Timestamp


Local
UTC

E-mail

asdfasdf

StarCraft 2VLTK

Embed these Brackets

RO16
Best of 1

2877219 1 0 Cùi Bắp ThôiCùi Bắp Thôi 00

2877220 1 0 pé đi dập lửapé đi dập lửa 10

2877221 1 0 Hùng hí hửngHùng hí hửng 10

2877222 1 0 Di OrDi Or 00

2877223 1 0 Kim Thiên ThửKim Thiên Thử 00

2877224 1 0 Cố Độc HànhCố Độc Hành 10

2877225 1 0 Bố giàBố già 00

2877226 1 0 Vỏn VẹnVỏn Vẹn 10

2877227 1 0 Minh HàoMinh Hào 10

2877228 1 0 Mai Siêu ÂmMai Siêu Âm 00

2877229 1 0 Keng GamingKeng Gaming 10

2877230 1 0 9tuitrolai9tuitrolai 00

2877232 1 0 Thành CáThành Cá 10

2877231 1 0 Hạo dânHạo dân 00

2877234 1 0 Dương dại độtDương dại đột 10

2877233 1 0 Hiệp ngáoHiệp ngáo 00

+s
Quarter-finals
Best of 1

Spoiler Free 2877220 1 1 pé đi dập lửapé đi dập lửa 0

Match 9

2877221 1 1 Hùng hí hửngHùng hí hửng 0

2877224 1 1 Cố Độc HànhCố Độc Hành 0

Match 10

2877226 1 1 Vỏn VẹnVỏn Vẹn 0

2877227 1 1 Minh HàoMinh Hào 0

Match 11

2877229 1 1 Keng GamingKeng Gaming 0

2877232 1 1 Thành CáThành Cá 0

Match 12

2877234 1 1 Dương dại độtDương dại đột 0

+s
Semi-finals
Best of 1

0 -

Match 13

0 -

0 -

Match 14

0 -

+s
Final
Best of 1

0 -

Match 15

0 -

+s
RO1
Best of 1

0 -

+s
Round 1
Best of 1

2877219 2 0 Cùi Bắp ThôiCùi Bắp Thôi 0

Match 16

2877222 2 0 Di OrDi Or 0

2877223 2 0 Kim Thiên ThửKim Thiên Thử 0

Match 17

2877225 2 0 Bố giàBố già 0

2877228 2 0 Mai Siêu ÂmMai Siêu Âm 0

Match 18

2877230 2 0 9tuitrolai9tuitrolai 0

2877231 2 0 Hạo dânHạo dân 0

Match 19

2877233 2 0 Hiệp ngáoHiệp ngáo 0

+s
Round 2
Best of 1

0 Loser of Match 11 -

Match 20

0 -

0 Loser of Match 12 -

Match 21

0 -

0 Loser of Match 9 -

Match 22

0 -

0 Loser of Match 10 -

Match 23

0 -

+s
Round 3
Best of 1

0 -

Match 24

0 -

0 -

Match 25

0 -

+s
Round 4
Best of 1

0 Loser of Match 13 -

Match 26

0 -

0 Loser of Match 14 -

Match 27

0 -

+s
Round 5
Best of 1

0 -

Match 28

0 -

+s
Round 6
Best of 1

0 Loser of Match 15 -

Match 29

0 -

+s
Round 7
Best of 1

0 -

+s
Final
Best of 1

0 -

Match 30

0 -

+s
RO1
Best of 1

0 -

DreamHack WCG Canda uPlayreal Altitude Gaming League North American Star League