Add a Timestamp


Local
UTC

E-mail

asdfasdf

StarCraft 2VLTK

Embed these Brackets

RO16
Best of 1

2877219 Cùi Bắp ThôiCùi Bắp Thôi 0

2877220 pé đi dập lửapé đi dập lửa 1

2877221 Hùng hí hửngHùng hí hửng 1

2877222 Di OrDi Or 0

2877223 Kim Thiên ThửKim Thiên Thử 0

2877224 Cố Độc HànhCố Độc Hành 1

2877225 Bố giàBố già 0

2877226 Vỏn VẹnVỏn Vẹn 1

2877227 Minh HàoMinh Hào 1

2877228 Mai Siêu ÂmMai Siêu Âm 0

2877229 Keng GamingKeng Gaming 1

2877230 9tuitrolai9tuitrolai 0

2877232 Thành CáThành Cá 1

2877231 Hạo dânHạo dân 0

2877234 Dương dại độtDương dại đột 1

2877233 Hiệp ngáoHiệp ngáo 0

Quarter-finals
Best of 1

2877220 pé đi dập lửapé đi dập lửa 0

Match 9

2877221 Hùng hí hửngHùng hí hửng 0

2877224 Cố Độc HànhCố Độc Hành 0

Match 10

2877226 Vỏn VẹnVỏn Vẹn 0

2877227 Minh HàoMinh Hào 0

Match 11

2877229 Keng GamingKeng Gaming 0

2877232 Thành CáThành Cá 0

Match 12

2877234 Dương dại độtDương dại đột 0

Semi-finals
Best of 1

0 -

Match 13

0 -

0 -

Match 14

0 -

Final
Best of 1

0 -

Match 15

0 -

RO1
Best of 1

0 -

Round 1
Best of 1

2877219 Cùi Bắp ThôiCùi Bắp Thôi 0

Match 16

2877222 Di OrDi Or 0

2877223 Kim Thiên ThửKim Thiên Thử 0

Match 17

2877225 Bố giàBố già 0

2877228 Mai Siêu ÂmMai Siêu Âm 0

Match 18

2877230 9tuitrolai9tuitrolai 0

2877231 Hạo dânHạo dân 0

Match 19

2877233 Hiệp ngáoHiệp ngáo 0

Round 2
Best of 1

0 Loser of Match 11 -

Match 20

0 -

0 Loser of Match 12 -

Match 21

0 -

0 Loser of Match 9 -

Match 22

0 -

0 Loser of Match 10 -

Match 23

0 -

Round 3
Best of 1

0 -

Match 24

0 -

0 -

Match 25

0 -

Round 4
Best of 1

0 Loser of Match 13 -

Match 26

0 -

0 Loser of Match 14 -

Match 27

0 -

Round 5
Best of 1

0 -

Match 28

0 -

Round 6
Best of 1

0 Loser of Match 15 -

Match 29

0 -

Round 7
Best of 1

0 -

Final
Best of 1

0 -

Match 30

0 -

RO1
Best of 1

0 -

DreamHack WCG Canda uPlayreal Altitude Gaming League North American Star League