Add a Timestamp


Local
UTC

E-mail

asdfasdf

FIFA 13CLB Hà Nội - Chào xuân 2015

Embed these Brackets

RO128
Best of 1

2052948 Hoàng Anh LinhHoàng Anh Linh 1

2052998 FreeWinFreeWin 0

2052992 Nguyễn DuyNguyễn Duy 1

2052951 Hoàng Anh ĐứcHoàng Anh Đức 0

2052930 TRẦN CÔNG HUẤNTRẦN CÔNG HUẤN 1

2052999 FreeWinFreeWin 0

2052967 Nguyễn Minh HảiNguyễn Minh Hải 1

2053000 FreeWinFreeWin 0

2052969 Bùi Hoàng NamBùi Hoàng Nam 1

2053001 FreeWinFreeWin 0

2052957 Bùi Văn Thăng.Bùi Văn Thăng. 1

2053002 FreeWinFreeWin 0

2052928 Cao Hải AnhCao Hải Anh 1

2053003 FreeWinFreeWin 0

2052993 Nguyễn Văn HoạtNguyễn Văn Hoạt 1

2053004 FreeWinFreeWin 0

2052973 Nguyễn Đức MinhNguyễn Đức Minh 1

2053005 FreeWinFreeWin 0

2052995  Đặng Chí Công Đặng Chí Công 0

Match 10
View Details

2052979 Mẫn Việt DũngMẫn Việt Dũng 1

2052943 Nguyễn Tuấn LongNguyễn Tuấn Long 1

Match 11
View Details

2053006 FreeWinFreeWin 0

2052956 Nguyen Quoc HuyNguyen Quoc Huy 1

Match 12
View Details

2053007 FreeWinFreeWin 0

2052955 Hoàng Thế ToànHoàng Thế Toàn 1

Match 13
View Details

2053008 FreeWinFreeWin 0

2052944 Vũ Duy tùngVũ Duy tùng 1

Match 14
View Details

2053009 FreeWinFreeWin 0

2052972 Tống Minh ThanhTống Minh Thanh 1

Match 15
View Details

2053010 FreeWinFreeWin 0

2052933 Trần Anh ViệtTrần Anh Việt 1

Match 16
View Details

2053011 FreeWinFreeWin 0

2052936 Đặng Quốc HuyĐặng Quốc Huy 1

Match 17
View Details

2053012 FreeWinFreeWin 0

2052958 Hoàng Tiến ĐạtHoàng Tiến Đạt 0

Match 18
View Details

2052935 Nguyễn viết Quốc HưngNguyễn viết Quốc Hưng 1

2052964 Trần Xuân ThànhTrần Xuân Thành 1

Match 19
View Details

2053013 FreeWinFreeWin 0

2052971 Nguyễn Văn LuậnNguyễn Văn Luận 1

Match 20
View Details

2053014 FreeWinFreeWin 0

2052981 Lê Minh KhôiLê Minh Khôi 1

Match 21
View Details

2053015 FreeWinFreeWin 0

2052940 hồ đăng khánhhồ đăng khánh 1

Match 22
View Details

2053016 FreeWinFreeWin 0

2052965 Trần Đức MạnhTrần Đức Mạnh 1

Match 23
View Details

2053017 FreeWinFreeWin 0

2052960 Lê Quang TiếnLê Quang Tiến 1

Match 24
View Details

2053018 FreeWinFreeWin 0

2052985 Đinh Thế Quyền Đinh Thế Quyền  1

Match 25
View Details

2053019 FreeWinFreeWin 0

2052937 Thái Phạm Khánh ChâuThái Phạm Khánh Châu 1

Match 26
View Details

2052950 Hoàng Trọng NghĩaHoàng Trọng Nghĩa 0

2052988  Lương Tuấn Minh Lương Tuấn Minh 1

Match 27
View Details

2053020 FreeWinFreeWin 0

2052976 Nguyễn Khắc HuyNguyễn Khắc Huy 1

Match 28
View Details

2053021 FreeWinFreeWin 0

2052983 Đào Thành ĐạtĐào Thành Đạt 1

Match 29
View Details

2053022 FreeWinFreeWin 0

2052966 Nguyễn Huy HoàngNguyễn Huy Hoàng 1

Match 30
View Details

2053023 FreeWinFreeWin 0

2052986 Lê Tuấn AnhLê Tuấn Anh 1

Match 31
View Details

2053024 FreeWinFreeWin 0

2052926  Lê Minh Hà Lê Minh Hà 1

Match 32
View Details

2053025 FreeWinFreeWin 0

2052970 Nguyễn Anh TuấnNguyễn Anh Tuấn 1

Match 33
View Details

2053026 FreeWinFreeWin 0

2052929 Ngô Quốc ĐạtNgô Quốc Đạt 1

Match 34
View Details

2052961 Nguyễn Trung KiênNguyễn Trung Kiên 0

2052949 Nguyễn Thành NamNguyễn Thành Nam 1

Match 35
View Details

2053027 FreeWinFreeWin 0

2052954 Vũ Quang AnhVũ Quang Anh 1

Match 36
View Details

2053028 FreeWinFreeWin 0

2052931 Hoàng Vũ ThiênHoàng Vũ Thiên 1

Match 37
View Details

2053029 FreeWinFreeWin 0

2052987 Nguyễn Đức NghĩaNguyễn Đức Nghĩa 1

Match 38
View Details

2053030 FreeWinFreeWin 0

2052996 Bùi Đức HiếuBùi Đức Hiếu 1

Match 39
View Details

2053031 FreeWinFreeWin 0

2052942 Nguyễn Đức CườngNguyễn Đức Cường 1

Match 40
View Details

2053032 FreeWinFreeWin 0

2052941 Nguyễn Hải ĐăngNguyễn Hải Đăng 1

Match 41
View Details

2053033 FreeWinFreeWin 0

2052994 Đỗ Huy CườngĐỗ Huy Cường 1

Match 42
View Details

2052934 Trần Đình TrườngTrần Đình Trường 0

2052991 Nguyễn Gia TuấnNguyễn Gia Tuấn 1

Match 43
View Details

2053034 FreeWinFreeWin 0

2052927 Bùi Mạnh TuấnBùi Mạnh Tuấn 1

Match 44
View Details

2053035 FreeWinFreeWin 0

2052997 Phạm Hoàng HảiPhạm Hoàng Hải 1

Match 45
View Details

2053036 FreeWinFreeWin 0

2052975  Ngô Anh Vinh Ngô Anh Vinh 1

Match 46
View Details

2053037 FreeWinFreeWin 0

2052938 Mạc Thế CườngMạc Thế Cường 1

Match 47
View Details

2053038 FreeWinFreeWin 0

2052932 Đặng Trần Hoàng LinhĐặng Trần Hoàng Linh 1

Match 48
View Details

2053039 FreeWinFreeWin 0

2052945 Vũ Ba DuyVũ Ba Duy 1

Match 49
View Details

2053040 FreeWinFreeWin 0

2052963 Lý Thái ToànLý Thái Toàn 0

Match 50
View Details

2052959 Hoàng Văn ĐôngHoàng Văn Đông 1

2052977 Hoàng Tiến ĐạtHoàng Tiến Đạt 1

Match 51
View Details

2053041 FreeWinFreeWin 0

2052974 Phạm Văn TiếnPhạm Văn Tiến 1

Match 52
View Details

2053042 FreeWinFreeWin 0

2052989  Đinh Trọng Tuyến Đinh Trọng Tuyến 1

Match 53
View Details

2053043 FreeWinFreeWin 0

2052978 Phạm Khắc LânPhạm Khắc Lân 1

Match 54
View Details

2053044 FreeWinFreeWin 0

2052952 Ngô Ngọc HuânNgô Ngọc Huân 1

Match 55
View Details

2053045 FreeWinFreeWin 0

2052953  Trần Văn Cường Trần Văn Cường 1

Match 56
View Details

2053046 FreeWinFreeWin 0

2052982  Vũ tuấn anh Vũ tuấn anh 1

Match 57
View Details

2053047 FreeWinFreeWin 0

2052946 Võ Nguyễn Thành NhânVõ Nguyễn Thành Nhân 1

Match 58
View Details

2052984 Đinh Quang KhánhĐinh Quang Khánh 0

2052962  Trần Bá Tuấn Trần Bá Tuấn 1

Match 59
View Details

2053048 FreeWinFreeWin 0

2052980 Trần Hữu HùngTrần Hữu Hùng 1

Match 60
View Details

2053049 FreeWinFreeWin 0

2052990 Trần Mạnh HưngTrần Mạnh Hưng 1

Match 61
View Details

2053050 FreeWinFreeWin 0

2052947 Đặng Ngọc KhánhĐặng Ngọc Khánh 1

Match 62
View Details

2053051 FreeWinFreeWin 0

2052939 Nguyễn Xuân TàiNguyễn Xuân Tài 1

Match 63
View Details

2053052 FreeWinFreeWin 0

2052968 Trần Tiến ĐứcTrần Tiến Đức 1

Match 64
View Details

2053053 FreeWinFreeWin 0

RO64
Best of 1

2052948 Hoàng Anh LinhHoàng Anh Linh 1

Match 65
View Details

2052992 Nguyễn DuyNguyễn Duy 0

2052930 TRẦN CÔNG HUẤNTRẦN CÔNG HUẤN 0

Match 66
View Details

2052967 Nguyễn Minh HảiNguyễn Minh Hải 1

2052969 Bùi Hoàng NamBùi Hoàng Nam 0

Match 67
View Details

2052957 Bùi Văn Thăng.Bùi Văn Thăng. 1

2052928 Cao Hải AnhCao Hải Anh 1

Match 68
View Details

2052993 Nguyễn Văn HoạtNguyễn Văn Hoạt 0

2052973 Nguyễn Đức MinhNguyễn Đức Minh 1

Match 69
View Details

2052979 Mẫn Việt DũngMẫn Việt Dũng 0

2052943 Nguyễn Tuấn LongNguyễn Tuấn Long 0

Match 70
View Details

2052956 Nguyen Quoc HuyNguyen Quoc Huy 1

2052955 Hoàng Thế ToànHoàng Thế Toàn 1

Match 71
View Details

2052944 Vũ Duy tùngVũ Duy tùng 0

2052972 Tống Minh ThanhTống Minh Thanh 1

Match 72
View Details

2052933 Trần Anh ViệtTrần Anh Việt 0

2052936 Đặng Quốc HuyĐặng Quốc Huy 0

Match 73
View Details

2052935 Nguyễn viết Quốc HưngNguyễn viết Quốc Hưng 1

2052964 Trần Xuân ThànhTrần Xuân Thành 1

Match 74
View Details

2052971 Nguyễn Văn LuậnNguyễn Văn Luận 0

2052981 Lê Minh KhôiLê Minh Khôi 0

Match 75
View Details

2052940 hồ đăng khánhhồ đăng khánh 1

2052965 Trần Đức MạnhTrần Đức Mạnh 1

Match 76
View Details

2052960 Lê Quang TiếnLê Quang Tiến 0

2052985 Đinh Thế Quyền Đinh Thế Quyền  0

Match 77
View Details

2052937 Thái Phạm Khánh ChâuThái Phạm Khánh Châu 1

2052988  Lương Tuấn Minh Lương Tuấn Minh 1

Match 78
View Details

2052976 Nguyễn Khắc HuyNguyễn Khắc Huy 0

2052983 Đào Thành ĐạtĐào Thành Đạt 0

Match 79
View Details

2052966 Nguyễn Huy HoàngNguyễn Huy Hoàng 1

2052986 Lê Tuấn AnhLê Tuấn Anh 1

Match 80
View Details

2052926  Lê Minh Hà Lê Minh Hà 0

2052970 Nguyễn Anh TuấnNguyễn Anh Tuấn 1

Match 81
View Details

2052929 Ngô Quốc ĐạtNgô Quốc Đạt 0

2052949 Nguyễn Thành NamNguyễn Thành Nam 1

Match 82
View Details

2052954 Vũ Quang AnhVũ Quang Anh 0

2052931 Hoàng Vũ ThiênHoàng Vũ Thiên 0

Match 83
View Details

2052987 Nguyễn Đức NghĩaNguyễn Đức Nghĩa 1

2052996 Bùi Đức HiếuBùi Đức Hiếu 1

Match 84
View Details

2052942 Nguyễn Đức CườngNguyễn Đức Cường 0

2052941 Nguyễn Hải ĐăngNguyễn Hải Đăng 0

Match 85
View Details

2052994 Đỗ Huy CườngĐỗ Huy Cường 1

2052991 Nguyễn Gia TuấnNguyễn Gia Tuấn 1

Match 86
View Details

2052927 Bùi Mạnh TuấnBùi Mạnh Tuấn 0

2052997 Phạm Hoàng HảiPhạm Hoàng Hải 1

Match 87
View Details

2052975  Ngô Anh Vinh Ngô Anh Vinh 0

2052938 Mạc Thế CườngMạc Thế Cường 0

Match 88
View Details

2052932 Đặng Trần Hoàng LinhĐặng Trần Hoàng Linh 1

2052945 Vũ Ba DuyVũ Ba Duy 1

Match 89
View Details

2052959 Hoàng Văn ĐôngHoàng Văn Đông 0

2052977 Hoàng Tiến ĐạtHoàng Tiến Đạt 1

Match 90
View Details

2052974 Phạm Văn TiếnPhạm Văn Tiến 0

2052989  Đinh Trọng Tuyến Đinh Trọng Tuyến 0

Match 91
View Details

2052978 Phạm Khắc LânPhạm Khắc Lân 1

2052952 Ngô Ngọc HuânNgô Ngọc Huân 0

Match 92
View Details

2052953  Trần Văn Cường Trần Văn Cường 1

2052982  Vũ tuấn anh Vũ tuấn anh 0

Match 93
View Details

2052946 Võ Nguyễn Thành NhânVõ Nguyễn Thành Nhân 1

2052962  Trần Bá Tuấn Trần Bá Tuấn 1

Match 94
View Details

2052980 Trần Hữu HùngTrần Hữu Hùng 0

2052990 Trần Mạnh HưngTrần Mạnh Hưng 0

Match 95
View Details

2052947 Đặng Ngọc KhánhĐặng Ngọc Khánh 1

2052939 Nguyễn Xuân TàiNguyễn Xuân Tài 1

Match 96
View Details

2052968 Trần Tiến ĐứcTrần Tiến Đức 0

RO32
Best of 1

2052948 Hoàng Anh LinhHoàng Anh Linh 1

Match 97
View Details

2052967 Nguyễn Minh HảiNguyễn Minh Hải 0

2052957 Bùi Văn Thăng.Bùi Văn Thăng. 0

Match 98
View Details

2052928 Cao Hải AnhCao Hải Anh 1

2052973 Nguyễn Đức MinhNguyễn Đức Minh 1

Match 99
View Details

2052956 Nguyen Quoc HuyNguyen Quoc Huy 0

2052955 Hoàng Thế ToànHoàng Thế Toàn 0

Match 100
View Details

2052972 Tống Minh ThanhTống Minh Thanh 1

2052935 Nguyễn viết Quốc HưngNguyễn viết Quốc Hưng 0

Match 101
View Details

2052964 Trần Xuân ThànhTrần Xuân Thành 1

2052940 hồ đăng khánhhồ đăng khánh 0

Match 102
View Details

2052965 Trần Đức MạnhTrần Đức Mạnh 1

2052937 Thái Phạm Khánh ChâuThái Phạm Khánh Châu 0

Match 103
View Details

2052988  Lương Tuấn Minh Lương Tuấn Minh 1

2052966 Nguyễn Huy HoàngNguyễn Huy Hoàng 0

Match 104
View Details

2052986 Lê Tuấn AnhLê Tuấn Anh 1

2052970 Nguyễn Anh TuấnNguyễn Anh Tuấn 1

Match 105
View Details

2052949 Nguyễn Thành NamNguyễn Thành Nam 0

2052987 Nguyễn Đức NghĩaNguyễn Đức Nghĩa 0

Match 106
View Details

2052996 Bùi Đức HiếuBùi Đức Hiếu 1

2052994 Đỗ Huy CườngĐỗ Huy Cường 1

Match 107
View Details

2052991 Nguyễn Gia TuấnNguyễn Gia Tuấn 0

2052997 Phạm Hoàng HảiPhạm Hoàng Hải 0

Match 108
View Details

2052932 Đặng Trần Hoàng LinhĐặng Trần Hoàng Linh 1

2052945 Vũ Ba DuyVũ Ba Duy 0

Match 109
View Details

2052977 Hoàng Tiến ĐạtHoàng Tiến Đạt 1

2052978 Phạm Khắc LânPhạm Khắc Lân 1

Match 110
View Details

2052953  Trần Văn Cường Trần Văn Cường 0

2052946 Võ Nguyễn Thành NhânVõ Nguyễn Thành Nhân 0

Match 111
View Details

2052962  Trần Bá Tuấn Trần Bá Tuấn 1

2052947 Đặng Ngọc KhánhĐặng Ngọc Khánh 1

Match 112
View Details

2052939 Nguyễn Xuân TàiNguyễn Xuân Tài 0

RO16
Best of 1

2052948 Hoàng Anh LinhHoàng Anh Linh 0

Match 113

2052928 Cao Hải AnhCao Hải Anh 0

2052973 Nguyễn Đức MinhNguyễn Đức Minh 0

Match 114

2052972 Tống Minh ThanhTống Minh Thanh 0

2052964 Trần Xuân ThànhTrần Xuân Thành 0

Match 115

2052965 Trần Đức MạnhTrần Đức Mạnh 0

2052988  Lương Tuấn Minh Lương Tuấn Minh 0

Match 116

2052986 Lê Tuấn AnhLê Tuấn Anh 0

2052970 Nguyễn Anh TuấnNguyễn Anh Tuấn 0

Match 117

2052996 Bùi Đức HiếuBùi Đức Hiếu 0

2052994 Đỗ Huy CườngĐỗ Huy Cường 0

Match 118

2052932 Đặng Trần Hoàng LinhĐặng Trần Hoàng Linh 0

2052977 Hoàng Tiến ĐạtHoàng Tiến Đạt 0

Match 119

2052978 Phạm Khắc LânPhạm Khắc Lân 0

2052962  Trần Bá Tuấn Trần Bá Tuấn 0

Match 120

2052947 Đặng Ngọc KhánhĐặng Ngọc Khánh 0

Quarter-finals
Best of 1

0 -

Match 121

0 -

0 -

Match 122

0 -

0 -

Match 123

0 -

0 -

Match 124

0 -

Semi-finals
Best of 1

0 -

Match 125

0 -

0 -

Match 126

0 -

Final
Best of 1

0 -

Match 127

0 -

RO1
Best of 1

0 -

DreamHack WCG Canda uPlayreal Altitude Gaming League North American Star League