Add a Timestamp


Local
UTC

E-mail

asdfasdf

League of Legendssdf

Embed these Brackets

RO16
Best of 1

2811929 Chưa Nghĩ Ra TênChưa Nghĩ Ra Tên 1

2811934 FreeWinFreeWin 0

2811931 xin nhẹ cái giảixin nhẹ cái giải 0

Match 2

2811930 DNDN 0

2811923 Gặt Nhẹ Team HOMGặt Nhẹ Team HOM 1

2811935 FreeWinFreeWin 0

2811922 LogaritLogarit 0

Match 4

2811925 HOMHOM 0

2811928 Trời ơii Tin Được HônTrời ơii Tin Được Hôn 1

2811936 FreeWinFreeWin 0

2811933 Lần đầu đánh giảiLần đầu đánh giải 0

Match 6

2811927 nhậu team HOMnhậu team HOM 0

2811932 IS GAMINGIS GAMING 1

2811937 FreeWinFreeWin 0

2811926 TGPTGP 0

Match 8

2811924 Tôi Lo ĐượcTôi Lo Được 0

Quarter-finals
Best of 1

2811929 Chưa Nghĩ Ra TênChưa Nghĩ Ra Tên 0

Match 9

0 -

2811923 Gặt Nhẹ Team HOMGặt Nhẹ Team HOM 0

Match 10

0 -

2811928 Trời ơii Tin Được HônTrời ơii Tin Được Hôn 0

Match 11

0 -

2811932 IS GAMINGIS GAMING 0

Match 12

0 -

Semi-finals
Best of 1

0 -

Match 13

0 -

0 -

Match 14

0 -

Final
Best of 1

0 -

Match 15

0 -

RO1
Best of 1

0 -

DreamHack WCG Canda uPlayreal Altitude Gaming League North American Star League